Директорът на ППМГ Мануел Василев отличи най-добрите уеб дизайнери

yeb dizain 1 8

Учебната година в ППМГ, освен под знака на 45-годишния юбилей на нашата гимназия, преминава и под знака на кръжочната дейност по проект "Твоят час" по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”.

yeb dizain 1 7

Кръжокът по Динамичен уебдизайн с ръководител инж. Христо Терзиев завърши като осигури за начинаещи и напреднали професионално IT обучение във водещите информационни технологии и стандарти в областта на техническия уеб дизайн.

Учениците бяха въведени в сферата на потребителското преживяване и дизайн за уеб среда, съобразен с нуждите на потребителите.  Те задълбочиха знания и информация за основните концепции при разработването на уеб сайтове с помощта на HTML5, CSS3 и JavaScript.

В края на инициативата се проведе Конкурс за „Най-добър УЕБ САЙТ“. Най-добрите креативни уеб решения бяха удостоени с грамоти от директора на училището Мануел Василев.

yeb dizain 1 10

Първото място зае Недялко от 8.б клас, следван от Мирослав – 8.а и трето място Деян от 10.а. Две поощрителни грамоти за Милко от 10.а и Мария от 9.а

yeb dizain 1 11

yeb dizain 1 12

yeb dizain 1 13

С придобитите знания и усвоени умения в кръжока Динамичен уебдизайн участниците от ППМГ се изявиха и в други състезания - Деян от 10.а грабна заслужено 1-то място в „Имам идея“, а Милко от 10.а зае 5 място.

До Областния кръг на Националната олимпиада по Информационни технологии достигнаха достойно Недялко от 8.б с 68 точки и Мирослав от 8.а с 70 точки.

yeb dizain 1 5

За пореден път възпитаниците на Математическата гимназия доказаха , че не само успешно усвояват академични знания и професионални умения, но и активно се включват в извънкласни дейности за развитие на личностния потенциал.

Още снимки>

Покана

pokana 6 mart

До приятелите на любимото училище,ученици /малки, големи и по-големи/, учители /отдали се и дерзаещи/, родители…

Покана за участие в турнир “Обрешков”

2 2 17 tyrnir4

Ежегодно през месец февруари се провеждат състезания от турнир “Обрешков” в сградата на ППМГ „Академик Никола Обрешков”. Продължителността е два астрономически часа. Участието и класирането е индивидуално. Наградите и грамотите връчва директорът на тържествения концерт по повод патронния празник на гимназията.

Каним всички желаещи ученици да се включат в състезанията!

Към регламента на Турнир “Обрешков” =>

Ученици от ППМГ „Акад.Никола Обрешков“ - Разград се обучават по програмите на Microsoft

2 2 17

И през тази учебна година ученици от ППМГ „Акад.Никола Обрешков“ - Разград  се обучават по програмите Microsoft Imagine Academy под ръководството на инж.Н.Добрева. Тази година работата с учениците е насочена към Microsoft Office 2016 и Office365 за образованието. Най-добре подготвените ученици ще имат възможност да се явят напълно безплатно на изпит за получаване на международно признатите сертификати MicrosoftOfficeSpecialist и MicrosoftTechnologyAssociate (MTA), като по този начин ще валидират знанията и уменията си за програмиране и за работа с бизнес софтуер. Включeни са ученици от 10, 11 и 12 клас на гимназията, с интереси и знания в ИТ.

Тези обучения и сертификации са част от проекта „Microsoft YouthSpark -Кариера в ИТ“. Глобалната инициатива Microsoft YouthSpark стартира в световен мащаб, като си поставя за цел да се създадат възможности за 300 милиона младежи в над 100 страни за образование, заетост и предприемачество. Програмата на компанията включва редица инициативи, както нови, така и разширени - Imagine Cup, InnovateforGood, Skype в класната стая, BizSpark, Office365for EDU, DreamSpark, DigiGirlz, Партньори в познанието и други.

Партньор по тази програма в България е Алумни клуб на завършилите Стопански факултет на „СУ Св. Климент Охридски“, който инициира редица проекти с основна цел да помогне на младите хора да се справят с предизвикателствата на пазара на труда, като им осигури възможности за образование, заетост и предприемачество. В рамките на изминалата 2016 г. по проекта „Кариера в ИТ“ са организирани кариерни срещи с над 20000 ученици от повече от 60 училища в страната. В кампанията се включиха 15 преподаватели от СУ „Св. Кл. Охридски“ и двадесет активни членове от Алумни клуб, които са успешни и реализирани професионалисти, най-често предприемачи или управляващи директори на големи български фирми или офиси на мултинационални компании. Те са се ангажирали лично в програмата за кариерно консултиране и менторство.

През изминалата година по тази програма се обучаваха наши ученици, които се представиха отлично на сертификационните изпити. Цветелина Светломирова Минкова постигна 1000 от 1000 точки, което и осигури участие във националния кръг на шампионата Microsoft Office Specialist (MOS) 2016 за България.

Желаем успех на всички участници в обучението.

На фотолов за облаци

НА ФОТОЛОВ ЗА ОБЛАЦИ

ВЕСЕЛИН КЕРЕМЕДЧИЕВ

PHOTOHUNT OF CLOUDS

VESELIN KEREMEDCHIEV

nafotolovzaoblatci4

You are going to be introduced to the idea and realization of a project created by students who specialize in Geography and Economics in our school. The project is related to the preparation and publishing of a picture atlas-definer of clouds grouped according to theirfamilyand type. This atlas includes general information about cloud formation, table classification and one page referring to each type of clouds. Each page contains a standard photo, a short description and a photo of the sky above Razgrad and other parts of the country taken by the students.

Качеството на обучението по география и икономика в ППМГ „Акад. Никола Обрешков” град Разград, се доказа и утвърди през годините, особено след създаването на специалност „Информационни технологии, География и икономика и Английски език”. В профилираните паралелки се обучават ученици със засилен интерес към предмета, като подготовката и търсенията им надхвърлят рамките на учебните програми. Традиционно учениците от нашето училище са финалисти на Националната олимпиада по география и икономика с призови класирания в Национални състезания по география и икономика, извън календара на МОН. За да надградим и разширим географската култура и компетенции, заедно с учениците, потърсихме допълнителни, нестандартни форми и дейности. Водещ критерий, в това отношение бе интересът на учениците. Така след географските съботи, посветени на любопитни и интересни факти, обекти и хипотези, ние решихме да създадем Клуб „МЕТЕО”, който впоследствие прерасна в Клуб по природна география „Terra viva”. Престрашихме се да представим на тази конференция идеята и реализацията на един проект, свързан с подготовката и издаването на снимков атлас-определител на облаците по семейства и вид. Доколко сме се справили с това начинание, оставяме преценката на тези които се поинтересуваха и използват нашето пособие.

За хронологията – Клуб „МЕТЕО”, официално започна своята дейност, през месец октомври 2014 година. Членове-основатели на клуба, станаха учениците от профилните паралелки от осми до дванадесети клас. Водени от изследователски дух и любовта ни към Географията, ние формулирахме целите, задачите и дейностите на клуба. Обединихме се около идеята да посветим първата година на Климатологията и в частност на Метеорологията. Сбирките ни обичайно протичаха с теоретична част, проблемен въпрос и дискусия, като училищната библиотека отзивчиво и много подходящо приюти младите, прохождащи метеоролози. Темите бяха структурирани в различни направления: Фактори на климата, групирането им и конкретното влияние на всеки от тях – географско положение, разпределение на слънчевата радиация по земната повърхност, близостта или отдалечеността от големи водни басейни /океани и морета/, релефът, чрез надморската височина и дългите орографски вериги, вида растителност, вида постилаща повърхност /суша или вода/, общата атмосферна циркулация и човешката дейност. Специално внимание отделихме на циклоните и антициклоните, радиационния баланс, процесите и явленията в атмосферата, кръговрата на водата, значението на озоновия слой и оптичните явления в атмосферата.

Първоначално с любителски уреди и подръчни материали, подредихме нашата импровизирана метеорологична клетка, до прозореца и започнахме нашите измервания. Колкото и условно да беше всичко, положението и почти покриваше необходимия стандарт – но около 2м от земната повърхност, без пряка слънчева светлина и т.н. Разграфихме дневник за отчитане на резултатите – температура, атмосферно налягане, влажност на въздуха, а осмокласниците изработиха ветропоказател, най трудно бе монтирането на пластината за силата на вятъра. Направихме график за дежурство.

Успоредно с дейността на станцията, продължихме теоретичната подготовка, като подробно изучихме елементите на климата, методите и уредите за тяхното измерване, мерните единици и скали. Запознахме се и с технически средства за изследване – метеорологични балони, радиосонди, сателитни наблюдения. В специална таблица систематизирахме кодовете и символите, представящи елементите, според интензивността и степента на проявление. Дефинирахме определенията за климат и време, разгледахме климатични и метеорологични карти. Особен интерес предизвика програмата „Аладин”  от официалната страница на Департамент Климатология към БАН, където в реално време, проследихме движението, силата и посоката на ветровете.

Единодушно достигнахме до извода, че прогнозирането на времето е трудна и отговорна задача. При изясняването и открихме взаимовръзката и значението на точните измервания на метеорологичните станции. Създаването и поддържането на глобална и национална метеорологична мрежа, структурата и разпределението на метеорологичните станции. Важният извод, до който достигнахме – изготвянето на метеорологична прогноза, е комплексен продукт, резултат от анализ на статистически, технически и физикогеографски компоненти. Убедихме се, че поради сложността и естеството на тази дейност, най-точни са краткосрочните прогнози – до седмични, за по-големи периоди от време са възможни повече грешки, поради изменчивостта и динамиката на показателите.

Качествено нов етап в съвместната ни дейност се оказа интересът, техническите и художествени умения на учениците в областта на фотографията. В началото, те документираха интересни обекти и явления, в подкрепа на тезите си, постепенно обаче това „състезание” придоби масов характер. След успехите и наградите на членове на клуба, от национални и регионални фотоконкурси,  естествено се породи идеята да използваме тези знания и умения, като ги приложим практически. Най-трудно бе да решим, към какво точно да се насочим? След кратко обсъждане се заехме с нелеката задача да съставим снимков атлас-определител на облаците. Учениците разровиха архивите си, направени бяха много допълнителни снимки и накрая създадохме доста голям масив, от който да подберем най-подходящите. Разбира се важно бе да следим и оценим, не само художествените но и научни достойнства на фотографиите, за да отговорят на стандартите и изискванията. Друга важна стъпка бе да решим – какво да включва нашия атлас?  Потърсихме световния опит и се спряхме на сравнително лесен и изпълним вариант.

Определителят включва уводна статия – общи сведения за образуването на облаците, кратка речникова справка на латинските думи и значението им в класификацията на облаците.

nafotolovzaoblatci5

Таблица 1. Класификация на облаците 

Според международната класификация облаците се делят на 4 семейства, тези семейства се разделят на 10 рода, а те - на множество видове и разновидности. За нагледност съставихме таблица, с наименованията на семействата, най-често срещаните облаци, съкратено изписване – означение, долна и горна граница на разпространение и развитие./Таблица 1/

Предизвикателство бе и оформлението на корицата. За основа използвахме снимка на язовир „Тича”, направена при село Ловец. Допълнително, страницата по оригинален начин, дава информация кой с какво е помогнал за реализацията, като най-проблемно бе наименованието – така се роди заглавието на – „НА ФОТОЛОВ ЗА ОБЛАЦИ”.

nafotolovzaoblatci2

Фиг.1 Заглавна страница 

Посветихме  по една страница на всяка една облачна форма, като представяме кратко описание, снимка стандарт и наша снимка, направена в небето над Разград или при пътувания на учениците.  Последната страница представяше снимка на участниците реализирали проекта.

nafotolovzaoblatci3

Фиг.2 Снимка на авторите при посещение на метеорологична станция Разград

Представям ви екипа реализирал атласа-определител „НА ФОТОЛОВ ЗА ОБЛАЦИ” :

СНИМКИ И МАКЕТ - Радмил Галинов

ТЕКСТ – Габриела Златева и Симона Стефанова

ПОДБОР СТАНДАРТИ – Тодор Георгиев

КОНСУЛТАНТ И РЕДАКТОР – Добромир Манолов

 

Крайния етап на едногодишния ни труд бе да покажем нашия атлас-определител на широката публика. Преди това, обаче, посетихме метеорологичната станция в Разград, където видяхме практически как се правят замерванията и отчитането на резултатите, представихме и нашият атлас-определител. Ръководителят на станцията госпожа Петрова даде висока оценка на нашия атлас, поздрави учениците за положените усилия и в края на срещата ни изненада с подготвени подаръци за клуба – хоризонтални термометри, термограф и влагомер, които използваме, като нагледни пособия, в обучението по география и икономика. Екземпляри подарихме и на Отдел Краезнание в Регионална библиотека „Боян Пенев” и на някои училищни библиотеки. Нарочно страниците не са подвързани, защото всяха от тях може да се използва като табло или индивидуално нагледно средство, в часовете по География и икономика.

Чест за клуба бе, че в деня на Предизвикателството – по проект Мениджър за един ден, Добромир Манолов – ХII клас бе поканен да ръководи Метеорологичната станция в Разград.

Включването на учениците в подготовката и издаването на атласа-определител „НА ФОТОЛОВ ЗА ОБЛАЦИ”, наистина разшири географския кръгозор на авторите, осъществи се връзката между теоретичното обучение и практиката. Дейността осмисли свободното време на учениците, срещна ги нови предизвикателства, интересни личности. Изнасянето на обучението в извънучилищна среда нагледно представи многостранното приложение и значение на географската наука. Предизвиква траен интерес и поставя нови, още по-смели цели и задачи.

Представените добри практики в обучението по География и икономика, подпомагат и надграждат задължителната и профилирана подготовка. Освен научно-познавателна, „НА ФОТОЛОВ ЗА ОБЛАЦИ” има документална и краеведска стойност.

А за недостатъците моля да бъдем извинени…

ЛИТЕРАТУРА:

  1. Сиракова.М.,Сираков.Д.,Дончев.К.

„Метеорология за всеки” – изд.”Наука и изкуство”, София 1989.

Веселин Керемедчиев учител по география и икономика в ППМГ „Акад.Н.Обрешков“
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Сайтът Viva Cognita призна силната разградска школа

11 10 16Абитуриенти от Профилираната природоматематическа гимназия заеха първо и трето място на националното състезание „Математика с компютър”

Д. НЕДЕЛЧЕВА

Преди дни дойде голямото признание за Цветелина Минкова и Радмил Райчев от 12 клас на ППМГ „Акад. Н. Обрешков”, които от години участват в състезанието „Математика с компютъри се класират неизменно в тройкатa, продължавайки традицията за добро представяне на бивши наши ученици. Сега те получиха покани за участие в присъствения кръг на състезанието заедно с още 24 деца, представили се най-добре в онлайн състезанията „Тема на месеца” и „Математика с компютър”за ученици от 9. до 12. клас.

Състезанието се проведе на 1 октомври в Централния офис на VIVACOM в София. Участниците имаха на разположение 90 минути, за да се справят със задачите, подготвени от екип специалисти от Института по математика и информатика при БАН. Когато отново Цветелина Минкова се класира на първо място в България, а Радмил Райчев – на трето, на сайта vivacognita.org бе публикувано следното изключително признание за силната разградска школа по математика и информационни технологии и косвено за преподавателката по ИТ в ППМГ Нели Стоянова: „Цвети спечели първото място в класа си и миналата година. За нас отличното й представяне не беше изненада и този път! Все пак, добре, че Цвети участва за последно, защото завършва училище. Радмил също редовно е сред първенците в нашата „Тема на месеца“. На добър час! Очакваме бодра смяна състезатели от Разград!”

В онлайн кръговете на състезанието “Математика с компютър“ може да участва всеки предварително регистрирал се. В един и същи ден и час всички регистрирани получават достъп за 60 минути до Работен лист, който съдържа 10 задачи за съответната състезателна група. Това е времето, в което участникът работи върху задачите и изпраща (по интернет) решенията до организаторите на състезанието. При решаването на задачите всеки участник може да ползва помощни средства и източници на информация (компютър, интернет, динамични софтуерни системи, книги, и т.н.) както е в реална ситуация при решаване на конкретен проблем от ежедневието.

Първи учебен ден в ППМГ

15 9 16 ppmg8

ДИРЕКТОРЪТ НА ППМГ МАНУЕЛ ВАСИЛЕВ:

„Четвъртокласници, заповядайте догодина в училището на най-добрите!”

С обществен договор новоприетите осмокласници обещаха да догонят „випуска на отличниците”, който завърши през 2016 г.

С уъркшоп по връзване на вратовръзки започна първият учебен ден за подгответата от Профилираната Природоматематическа гимназия „Академик Никола Обрешков” - Разград. От тяхно име Симона Дианова – осмокласничката, приета с най-висок бал, сключи „обществен договор” с директора Мануел Василев с обещанието, че новоприетият випуск ще бъде толкова добър, колкото и „випуска на отличниците” , който завърши ПМГ през тази календарна година, а днес неговите представители са студенти в първи курс в българските и световни университети.

15 9 16 ppmg4Директорът се обърна към ученици, учители и гости с реторичен въпрос: „Какво ще кажете като сме на 51-во място от 1000 училища в България, на кое място сме при 20 училища – на първо!”. Той се обърна към настоящите четвъртокласници, до които посланието му ще стигне благодарение на многобройните медии и гости в училищния двор, с думите „Вие сте добре дошли и вашето място догодина е при нас – най-добрите!”.

С много новини започва 45-та учебна година в славната Математическата гимназия

15 9 16 ppmg7

Първо, към името й вече е добавено още едно определение: Профилирана Природоматематическа гимназия. Освен четири паралелки осмокласници, или 105 нови ученици, тук започват работа и трима нови преподаватели: Нина Дойнова по история, Надежда Димитрова и Калина Иванова по английски език.

15 9 16 ppmg6

15 9 16 ppmg11

15 9 16 ppmg12

15 9 16 ppmg13

15 9 16 ppmg14

15 9 16 ppmg15А когато по класните стаи осмокласниците получиха вратовръзките си, започна уъркшоп по връзване на възел, като с предимство бяха вързани вратовръзките на децата, които са на квартира и общежитие.

15 9 16 ppmg3

Покана за дарения

Актуално

Амазонката от Фотографския клуб

Нашата Цвети Досева от 9.а клас има вече 9 рекорда по стрелба [ ... ]

НовиниОще...
Ученици „осъдиха“ 40-годишен, изнудвал тийнейджърка

Десетокласници участваха в симулирано дело в Районния съд [ ... ]

НовиниОще...
Пролетно математическо състезание

Задачи и решения от Пролетно математическо състезание [ ... ]
Олимпиади и състезанияОще...
Резултати от Национално Математическо Състезание “Европейско Кенгуру“

Резултати от Национално Математическо Състезание “Европейско [ ... ]

КласиранияОще...
Резултати от Пролетно математическо състезание

Резултатите от проведеното Пролетно математическо състезание [ ... ]

КласиранияОще...
Великденско математическо състезание

На 26.04.2024 год. в ППМГ “Акад. Н. Обрешков” – гр. Разград [ ... ]

Олимпиади и състезанияОще...
Английският се научава в Математическата, а доброволчеството – в семейството

Отборът на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ е трети в България [ ... ]

НовиниОще...
Прием в пети клас за учебната 2024/2025

 

 

 

==>> Изтеглете

Заявление за участие [ ... ]

Прием 5 класОще...
Писателката Еда Селим от 7.клас

Разказът “Мечти ... в миналото” на Еда Селим завоюва [ ... ]

НовиниОще...
Да премериш сили по математика на международно ниво!

Ралица Илиева и Невена Драганова от 7. клас са на пето място [ ... ]

НовиниОще...
За първи път в новата история на МГ

 Наши са титлите във всички възрастови групи по шахмат

Мартин [ ... ]

НовиниОще...
Математика за всички

 

 

З А Я В Л Е Н И Е за участие в състезанието [ ... ]

Олимпиади и състезанияОще...
Европейско кенгуру

З А Я В Л Е Н И Е за участие в състезанието ==>>

Олимпиади и състезанияОще...
Още новини