Учители в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“

Веселин Керемедчиев Преподавател по География

Светла Възелова Преподавател по Български език и литература

Кремена Стоянова Преподавател по Английски език

д-р инж. Христо Терзиев Преподавател по Информационни технологии и Информатика

Дияна Добрева Преподавател по Биология

Милена Стоянова Преподавател по Физическо възпитание и спорт

Ваня Минчева Преподавател по Музика

Олга Събева Преподавател по Английски език

Антоанета Костадинова Преподавател по Български език и литература

Христо Червенски Преподавател по Физика и астрономия

Величка Маркова Преподавател по Информатика

Румяна Григорова Преподавател по Математика

Светлана Занкова Пом.-директор по УД. Преподавател по Биология

Екатерина Колева Преподавател по География и история

Теодор Тодоров Преподавател по Философски цикъл

Емилия Станкова Преподавател по Математика

Геновева Пенева Преподавател по Химия

Мариана Николова Преподавател по Математика и информатика

Елена Ачева Преподавател по Български език и литература

Георги Димитров Преподавател по Физическо възпитание и спорт

Турхан Сюлейманов Преподавател по Информатика

Стоян Петров Преподавател по Физическо възпитание и спорт

Станислав Петров Преподавател по Английски език

Лена Петкова Преподавател по Английски език

Калина Иванова Преподавател по Английски език

инж. Ирина Минкова Преподавател по Информационни технологии

Мартин Катев Преподавател по Математика и информатика

Ирена Димитрова Преподавател по Български език и литература

Снежина Огнянова Преподавател по Математика

Денис Ниязиев Преподавател по Физическо възпитание и спорт

Таня Кидакова Училищен психолог

Незиха Арабаджиева Преподавател по Математика

Красимир Стоянов Преподавател по Български език и литература

инж. Надя Добрева Преподавател по Информационни технологии

Стоянка Димитрова Преподавател по Физика

Учители

Преподаватели по български език и литература

1. Светла Възелова

2. Антоанета Костадинова

3. Елена Ачева

4. Ирена Димитрова

5. Красимир Стоянов

Преподаватели по английски език

1. Лена Петкова

2. Доротея Райкова

3. Олга Събева

4. Кремена Стоянова

5. Калина Иванова

6. Станислав Петров

 7. Даниела Узунова

Преподаватели по математика

1. Емилия Станкова

2. Румяна Григорова

3. Мариана Николова

4. Незиха Арабаджиева

5. Снежина Огнянова

6. Мартин Катев

Преподаватели по информатика

1. Величка Маркова

2. Мариана Николова

3. д-р инж. Христо Терзиев

4. Турхан Сюлейманов

5. Мартин Катев 

Преподаватели по информационни технологии

1. д-р инж. Христо Терзиев

2. инж. Ирина Минкова

3. инж. Надя Добрева

Преподаватели по биология

1. Светлана Занкова

2. Диана Добрева

3. Милена Стоянова

Преподаватели по химия

1. Геновева Пенева

2. Недка Тицова

Преподаватели по физика

1. Христо Червенски

2. Стоянка Димитрова

Преподаватели по история

1. Екатерина Колева

2. Милена Маринова

3. Нина Дойнова

Преподаватели по география

1. Екатерина Колева

2. Милена Маринова

3. Веселин Керемедчиев

Преподаватели по немски език

1. Цветелина Александрова

Преподаватели по руски език

1. Даниела Куманова

Преподаватели по философски цикъл

1. Теодор Тодоров

Преподаватели по изобразително изкуство

1. Стоянка Димитрова

Преподаватели по технологии и предприемачество

1. Иваничка Миланова

Преподаватели по физическо възпитание и спорт

1. Георги Димитров

2. Милена Стоянова

3. Стоян Петров

4. Дениз Ниязиев

Музика

1. Ваня Минчева

Училищен психолог

1. Таня Кидакова

Покана за дарения

Актуално

Още новини