Алумни ППМГ

СПИСЪК НА ЗАВЪРШИЛИТЕ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ В ППМГ "АКАД. Н. ОБРЕШКОВ" - РАЗГРАД
  № по ред за випуска № по ред за всички години Име, презиме, фамилия Клас
1974/1975 1 1 Младен Любенов Дончев Б
  2 2 Хараламби Крумов Бозаджиев А
  3 3 Филип Асенов Калоянов  А
  4 4 Таньо Добрев Томов А
  5 5 Татяна Стоянова Дачева А
  6 6 Снежана Иванова  Друмева А
  7 7 Седалина Димова Гюдженева А
  8 8 Светлана Стоянова Йовчева А
  9 9 Петър Петров Петров А
  10 10 Павлинка  Петрова Йорданова А
  11 11 Неждет Ниязиев Байрямов А
  12 12 Мирослав Атанасов Славов А
  13 13 Недялка Димитрова Тилкиева А
  14 14 Кирякула Андониу Рагу А
  15 15 Красимира Петкова Цветкова  А
  16 16 Красимира Ганчева Христова  А
  17 17 Красимир Дянков Узунов А
  18 18 Красимир Ангелов Колев А
  19 19 Иваничка Тодорова Костова А
  20 20 Иван Станчев Иванов А
  21 21 Донка Димитрова Пенчева А
  22 22 Добромир Панайтов Панайотов А
  23 23 Галина Цонева Кавръкова А
  24 24 Георги Христов Гинков А
  25 25 Дешка Цонева  Енчева  А
  26 26 Възкресия Вихърова  Анастасова А
  27 27 Веселина Миткова  Нейкова А
  28 28 Валя Пенева Петрова А
  29 29 Айгюне Амедова  Кадирова А
  30 30 Зарка Тодорова Занкова А
  31 31 Митко Тодоров Димитров Б
  32 32 Мехрибан Салиева Яхова  Б
  33 33 Магдалина Николова Кирова Б
  34 34 Любомир Иванов Игнатов Б
  35 35 Иван Тодоров Ненов Б
  36 36 Иван Петков Иванов Б
  37 37 Зия  Алиев  Алиев Б
  38 38 Зинаида Людмилова Ковачева  Б
  39 39 Джеврие Юсуфова Салиева Б
  40 40 Гинка Тодорова Тодорова Б
  41 41 Валентин Колев Стоянов Б
  42 42 Ваня Величкова Стефанова Б
  43 43 Анета Колева Петрова  Б
  44 44 Росен Станчев Станев Б
  45 45 Петър Мичев Петров В
  46 46 Радка Антонова Лазарова В
  47 47 Росица Николова Русинова В
  48 48 Румяна Пенчева Неделчева В
  49 49 Себахатин Фикретов Сюлейманов В
  50 50 Сайме Мухаремова Сабриева В
  51 51 Семави Алиосманов Мусов В
  52 52 Станка Радославова Колева В
  53 53 Съдкие Ибрахимова Мехмедова В
  54 54 Хасан Мустафов Хасанов В
  55 55 Цветан Василев Цонев В
  56 56 Петър Костадинов Костадинов В
  57 57 Ганка Цонева Ганева В
  58 58 Мехмед Шерифов Ахмедов В
  59 59 Надка Белчева Станева В
  60 60 Небахат Хайрединова Фехимова В
  61 61 Николинка Любенова Илиева В
  62 62 Нели Стоянова Стоянова В
  63 63 Ариф Алиев Атибов В
  64 64 Валентин Якимов Якимов В
  65 65 Стоянка Цонева Димова В
  66 66 Младен Минков Цонев В
  67 67 Ценка Маркова Цонева Б
  68 68 Ценка Евтимова Михайлова Б
  69 69 Хенриета Атанасова Тонева Б
  70 70 Хайри Ахмедов Бейтуллов Б
  71 71 Февзие Мехмедова Хасанова Б
  72 72 Тодорка Димова Андонова  Б
  73 73 Светлин Цонев Стефанов Б
  74 74 Румяна Димитрова Георгиева Б
  75 75 Петя Дамянова Петрова Б
  76 76 Петър Георгиев Георгиев Б
  77 77 Петьо Димитров Димитров Б
  78 78 Нигяр Исмаилова Пирова Б
  79 79 Михаил Димитров Михайлов Б
1975/1976 1 80 Анета Маринова Дянкова В
  2 81 Айгюн Мехмедов Етемов В
  3 82 Айтен Юсуфова Ахмедова В
  4 83 Бойко Христов Белчев В
  5 84 Васил Георгиев Иванов  В
  6 85 Весиле Мехмедова Даудова В
  7 86 Дамян Борисов Костадинов В
  8 87 Иван Пенев Караиванов В
  9 88 Лазар Игнатов Лазаров В
  10 89 Маргарита Йотова Стоянова В
  11 90 Мринка Пенчева Неделчева В
  12 91 Михаил Иванов Михайлов В
  13 92 Емилиян Радев Кичуков В
  14 93 Мариян Юлиянов Димитров/Мухарем Хюсеинов Азизов В
  15 94 Мухарем Кязимов Мухаремов В
  16 95 Назми Салиев Османов В
  17 96 Нина Йорданова Ненова В
  18 97 Петя Йорданова Бабова В
  19 98 Салим Ахмедов Хюсеинов В
  20 99 Стелиянка Пенева Чутуркова В
  21 100 Сълза Иванова Гоцева В
  22 101 Халисе Ниязиева Мехмедова В
  23 102 Хикмет Исмаилова Ремисова В
  24 103 Цветан Енчев Ризов В
  25 104 Шефикие Гафурова Рамисова В
  26 105 Асен Шишев Шишев Б
  27 106 Валентинка  Стоянова Вълева  Б
  28 107 Варвара Георгиева Проданова  Б
  29 108 Величка Йовчева Неделчева Б
  30 109 Велчо Димитров Велчев Б
  31 110 Владимир Иванов Пулов Б
  32 111 Димитър Георгиев Патриков Б
  33 112 Евгени Борисов Аврамов Б
  34 113 Елисавета Тодорова Камбурова Б
  35 114 Катя Добринова Сиврийска Б
  36 115 Красимир Спасов Димитров Б
  37 116 Лена Стоянова Пчеларова Б
  38 117 Любомир Вълчев Ганев Б
  39 118 Миланка Тодорова Радева Б
  40 119 Милена Цонева Стоянова Б
  41 120 Михаил Панов Драганов Б
  42 121 Недка Величкова Стефанова Б
  43 122 Огнян Петков Обрешков Б
  44 123 Пламен Димитров Димитров Б
  45 124 Пламен Райчев Димитров Б
  46 125 Сашо Сименов Йотов Б
  47 126 Светла Христова Радоева Б
  48 127 Стефан Йорданов Ковачев Б
  49 128 Стефан Станчев Стоев Б
  50 129 Стойчо Матев Нецов Б
  51 130 Тошко Христов Петров Б
  52 131 Юлия Иванова Недялкова Б
  53 132 Цоньо Керчев Неделчев Б
  54 133 Любомира Пенчева Александрова А
  55 134 Людмила Тодорова Калчева А
  56 135 Марийка Бончева Бонева А
  57 136 Милена Дончева Христова А
  58 137 Минка Лазарова Пенчева А
  59 138 Нешат Исаева Хамзова А
  60 139 Пламен Милев Колев А
  61 140 Светлан Николов Бонев А
  62 141 Светлозар Пенчев Славчев А
  63 142 Станка Йорданова  Йорданова А
  64 143 Селим Назифов Данаджиев А
  65 144 Асен Божанов Бърнев А
  66 145 Ваньо Димитров Палазов А
  67 146 Васил Ганчев Вълков А
  68 147 Венцеслав Цачев Василев А
  69 148 Георги Владимиров Димов А
  70 149 Евгени Гутев Драганов А
  71 150 Жаклина Ганева Ганева А
  72 151 Живка Коцева Ганчева А
  73 152 Ирина Лучиянова Кръстева А
  74 153 Искрен Данаилов Донев А
  75 154 Красимир Йорданов Иванов А
  76 155 Христо Маринов Григоров А
1976/1977 1 156 Божанка Станчева Илиева Б
  2 157 Емилия Веселинова Енева Б
  3 158 Иван Георгиев Йотов Б
  4 159 Димитър Тодоров Божанов Б
  5 160 Светлана Иванова Иванова Б
  6 161 Недялка Николова Великова Б
  7 162 Нели Лазарова Дечева Б
  8 163 Лилия Генова Николова Б
  9 164 Галина Димитрова Иванова Б
  10 165 Ширин Закирова Алиева В
  11 166 Себахат Тефикова Мехмедова В
  12 167 Росица Димитрова Милушева В
  13 168 Росен Иванов Иванов В
  14 169 Нух Халилов Нухов В
  15 170 Пирайе Юмерова Халилова В
  16 171 Равие Ниязиева Салиева В
  17 172 Ридван Алиев Мехмедов В
  18 173 Мехмед Бейтулов Хасанов В
  19 174 Неджмие Абтулова Абтулова В
  20 175 Румяна Димитрова Андреева В
  21 176 Неделчо Василев Неделчев В
  22 177 Марияна Тодорова Илиева В
  23 178 Исмет Салиев Галибов В
  24 179 Йорданка Стефанова Маркова В
  25 180 Ирина Станоева Методиева В
  26 181 Айдън Алиев Алиев В
  27 182 Татяна Петрова Тодорова В
  28 183 Нефисе Хасанова Рамаданова  В
1976/1977 1 184 Валентин Маринов Вълков А
  2 185 Валери Симеонов Василев А
  3 186 Димчо Милев Георгиев А
  4 187 Димитър Николов Минчев А
  5 188 Димитър Стойчев Райчев А
  6 189 Елеонора Иванова Новакова А
  7 190 Емил Белчев Бонев А
  8 191 Иво Иванов Иванов А
  9 192 Йозджан Рафиев Кадиров А
  10 193 Камен Димитров Илиев А
  11 194 Кателина Благодатова   Градинарова  А
  12 195 Константин Михайлов Михайлов А
  13 196 Магдалена Славейкова Тихолова А
  14 197 Меглена Тончева Георгиева А
  15 198 Милен Илиев Минков А
  16 199 Никола Джипов Николов А
  17 200 Осман Ахмедов Хасанов А
  18 201 Петя Крумова Бозаджиева А
  19 202 Руфат Шюкриев Зекериев А
  20 203 Сашка Стефанова  Атанасова А
  21 204 Светлана Миланова Владимирова А
  22 205 Стела Иванова Иванова А
  23 206 Стилиян Веселинов Тоцев А
  24 207 Юлиян Матеев Неделчев А
  25 208 Первин Селимова Етемова Б
  26 209 Милка Кирилова Бошнакова Б
  27 210 Петя Аврамова Йорданова Б
  28 211 Георги Неделчев Янков Б
  29 212 Ваня Тодорова Миланова Б
  30 213 Малина Агелова Русева Б
  31 214 Стоян Минчев Стоянов Б
  32 215 Живко Петков Жеков Б
  33 216 Атанас Михайлов Матеев Б
  34 217 Марийка Георгиева Петрова Б
  35 218 Христо Цонев Христов Б
  36 219 Мая Димитрова Койчева Б
1977/1978 1 220 Татяна Цанева Габровска А
  2 221 Явор Йорданов Иванов А
  3 222 Росен Райков Асенов А
  4 223 Георги Петров Петров А
  5 224 Айтен Алиева Алиева А
  6 225 Даринка Неделчева Тицова А
  7 226 Боянка Димитрова Русева А
  8 227 Красимир Костов Кръстев А
  9 228 Веселка Иванова Камбурова А
  10 229 Милена Иванова Кехайова А
  11 230 Пролетеса Иванова Прокопиева А
  12 231 Румяна Маринова Христова А
  13 232 Татяна Асенова Тодорова А
  14 233 Свилен Петров Ризов А
  15 234 Теменужка Стоянова Стоянова  А
  16 235 Татяна Георгиева Маринова А
  17 236 Величка Андонова Андонова А
  18 237 Авидан Илиязова Ахмедова А
  19 238 Петя Александрова Занкова А
  20 239 Боян Младенов  Бояджиев А
  21 240 Цветанка Кънчева Цанева В
  22 241 Юлкер Юмерова Хасанова В
  23 242 Димитър Георгиев Димитров В
  24 243 Хюсние Сейфулова Реджебова В
  25 244 Ремзи Салиев Османов В
  26 245 Христофор  Колев Христов В
  27 246 Галина Стаменкова Димитрова В
  28 247 Елка Радославова Николова В
  29 248 Емине Басриева Сабриева В
  30 249 Есмер Мехмедов Етемов В
  31 250 Зафер Хълмиев Велиев В
  32 251 Зебайде Реджебова Кадирова В
  33 252 Стоянка Иванова Вълкова Б
  34 253 Стоянка Мичева Георгиева Б
  35 254 Иводор Атанасов Иванов В
  36 255 Йонка Маркова Ненова В
  37 256 Кяфие Алиева Ахмедова В
  38 257 Лейля Насъфова Мюзекяева  В
  39 258 Надежда Стоянова Дачева В
  40 259 Росица Иванова Савчева В
  41 260 Айсел Мехмедов Кутев В
  42 261 Айше Абтуллова Бекирова В
  43 262 Гинка Пенева Маркова В
  44 263 Георги Неделчев Георгиев В
  45 264 Айше Мехмедова Рафиева В
  46 265 Соня Иванова Рангелова  
  47 266 Ангел Станев Ангелов Б
  48 267 Анета Киркова Цветкова Б
  49 268 Благовеста Георгиева Цачева Б
  50 269 Валентина Александрова Христова Б
  51 270 Ваня Димова Узунова Б
  52 271 Величко Тодоров Стоянов Б
  53 272 Веселка Рашкова Мечева Б
  54 273 Диана Добромирова Мирчева Б
  55 274 Илиян Кирилов Андонов Б
  56 275 Йосиф Евтимов Петров Б
  57 276 Пламена Цонева Иванова Б
  58 277 Красимир Павлов Илиев Б
  59 278 Маргарита Колева Михова Б
  60 279 Марин Йорданов Александров Б
  61 280 Мария Димитрова Маринова Б
  62 281 Нина Петкова Димова Б
  63 282 Полина Неделчева Петкова Б
  64 283 Светослав Христов Илиев Б
  65 284 Стамен Христов Пенчев Б
1978/1979 1 285 Станимир Добрев Куртев Б
  2 286 Станчо Станчев Станчев Б
  3 287 Драгомир Георгиев Димитров Б
  4 288 Емилия Денева Ненова  Б
  5 289 Илиян Руменов Часовникаров Б
  6 290 Христо Иванов Христов Б
  7 291 Ивелин Асенов Висков Б
  8 292 Даниела Атанасова Петрова Б
  9 293 Милен Матев Неделчев Б
  10 294 Милен Бонев Бонев Б
  11 295 Димитър Иванов Мантаров Б
  12 296 Стефан Данаилов Стефанов Б
  13 297 Венета Георгиева Василева Б
  14 298 Стела Цонева Стоянова Б
  15 299 Нелия Тодорова Недева Б
  16 300 Свилен Стоянов Събев Б
  17 301 Светлана Неделчева Кирилова Б
  18 302 Росица Димитрова Христова Б
  19 303 Ася Христова Атанасова Б
  20 304 Силвия Василева Пежигорска Б
  21 305 Ренгинар Исмаилова Пирова Б
  22 306 Диан Любенов Петков Б
  23 307 Нериман Ибрахимова Юсуфова Б
  24 308 Антоанета Маринова Ангелова Б
  25 309 Румен Дончев Ресев В
  26 310 Пепа  Дончева Димитрова В
  27 311 Лилия Иванова Стефанова В
  28 312 Фикрие Мехмедова Исмаилова В
  29 313 Пепа Желева Пенева В
  30 314 Евгения Тодорова Накова В
  31 315 Катя Петрова Петрова В
  32 316 Людмила Николова Любенова В
  33 317 Иван Илиев Иванов  В
  34 318 Теосвета Минкова Маринова В
  35 319 Иво Стоянов Иванов В
1978/1979 1 320 Пенко Пенчев Илиев В
  2 321 Теодора Георгиева Иванова В
  3 322 Слави Димитров Станев  В
  4 323 Атанас Матев Нецов В
  5 324 Михаил Евтимов Михайлов В
  6 325 Румяна Константинова Дюлгерова В
  7 326 Теменужка Кънчева Йорданова В
  8 327 Зия Мустафов Нухов В
  9 328 Малинка Ганчева Ганчева В
  10 329 Гюнер Ахмедов  Абдурахимов В
  11 330 Николинка Божанова Илиева В
  12 331 Кямуран Сабриев Гакчиев А
  13 332 Славейко Бонев  Бонев А
  14 333 Анелия Младенова Желева А
  15 334 Йордан Янков Йорданов А
  16 335 Георги Маринов Атанасов А
  17 336 Айтен Юсуфова Якубова А
  18 337 Антонио Веселинов Ангелов А
  19 338 Христина Малчева Тилкиева А
  20 339 Ирина Иванова Бонева А
  21 340 Даниела Илиева Янкова А
  22 341 Диана Кунева Аспарухова А
  23 342 Нурсен Алиосманова Мусова А
  24 343 Емил Маринов Георгиев А
  25 344 Снежана Димитрова Митева А
  26 345 Севинч  Салимова  Салиева А
  27 346 Румяна Христова Чакалова А
  28 347 Калинка Пенчева Неделчева А
  29 348 Светлозар Филев Филев А
  30 349 Нели Георгиева Неделчева А
  31 350 Христо Петров Червенски А
  32 351 Ивелина Венелинова Иванова  
  33 352 Ивайло Йорданов Арабаджиев  
  34 353 Нели Рашкова Мечева  
  35 354 Савина Маринова Янакиева  
1979/1980 1 355 Айдън Ибрахимов Мехмедов А
  2 356 Боряна Найденова Иванова А
  3 357 Валентина Иванова Пиринска А
  4 358 Венелин Стоянов Маринов А
  5 359 Даниела Петкова Йончева А
  6 360 Даринка Бончева Бонева А
  7 361 Диана Христова Йорданова А
  8 362 Ивелина Милева Георгиева А
  9 363 Ирина Добрева Томова А
  10 364 Красимир Ангелов Цанев А
  11 365 Лидия Илиева Веселинова А
  12 366 Маргарита Стоянова Александрова А
  13 367 Мехди Ремзиев Бекиров А
  14 368 Младен Димитров Минчев А
  15 369 Недялка Пенчева Хицова А
  16 370 Нели Николова Бонева А
  17 371 Пламена Кръстева Павлова А
  18 372 Росен Атанасов Атанасов А
  19 373 Сали Насуфов Ибрямов А
  20 374 Светла Тодорова Георгиева А
  21 375 Светлана Стойнова Арсова А
  22 376 Селман Ризов Салиев А
  23 377 Севдалина Йотова Иванова А
  24 378 Фахри Алиев Мехмедов А
  25 379 Юлия Димитрова Курдова А
  26 380 Ангел Генчев Ангелов Б
  27 381 Валентина Шишева Спасова Б
  28 382 Валерия Йорданова Цветкова Б
  29 383 Весела Александрова Илиева Б
  30 384 Владимир Ганев Ганев Б
  31 385 Галина Георгиева Господинова Б
  32 386 Георги Николов Георгиев Б
  33 387 Даря Йорданова Костадинова Б
  34 388 Диана Иванова Русева Б
  35 389 Динчер Салимов Новманов Б
  36 390 Емилия Станчева Филипова Б
  37 391 Кериме Мехмедова Гьочева Б
  38 392 Кирил Теодоров Стоянов Б
  39 393 Миглена Георгиева Неделчева Б
  40 394 Николинка Атанасова Иванова Б
  41 395 Решат Шакиров Хюсменов Б
  42 396 Росица Вълкова Петрова Б
  43 397 Румен Стоянов Радев Б
  44 398 Татяна Димитрова Димитрова Б
  45 399 Теменжга Петрова Тодорова Б
  46 400 Теменужка Николова Янкова Б
  47 401 Тодор Ненов Тодоров Б
  48 402 Ценка Георгиева Неделчева Б
  49 403 Анелия Йовчева Колева В
  50 404 Валентин Петков Илиев В
  51 405 Ваня Неделчева Маринова В
  52 406 Виолета Димитрова Великова В
  53 407 Виолета Мичева Минчева В
  54 408 Диан Иванов Дачев В
  55 409 Евгени Колев Георгиев В
  56 410 Евтим Иванов Синигеров В
  57 411 Емилия Вълчева Йорданова В
  58 412 Ергюн Шерифов Хюсеинов В
  59 413 Иванка Жекова Иванова В
  60 414 Камелия Александрова Парушева В
  61 415 Людмил Александров Димитров В
  62 416 Милена Димитрова Христова В
  63 417 Милена Росенова Добрева В
  64 418 Недрет Насъфов Мюзекяев В
  65 419 Нели Пенчева Неделчева В
  66 420 Николай Тодоров Петров В
  67 421 Румяна Минчева Неделчева В
  68 422 Севда Салиева Хаккъева В
  69 423 Севдалина Любенова Панайотова В
  70 424 Снежана Николаева Стойчева В
  71 425 Станка Христова Стоянова В
  72 426 Стела Малчева Иванова В
  73 427 Светозар Атанасов Вълков В
  74 428 Гюлшен Ибрахимова Хасанова В
1980/1981 1 429 Иван Атанасов Киселов А
  2 430 Стоян Шишев Шишев А
  3 431 Веселина Коцева Пенева  
  4 432 Ценка Пенева Пенева В
  5 433 Таня Тодорова Борисова В
  6 434 Светлана Николова Бакалова В
  7 435 Росеица Стефанова Василева В
  8 436 Рефие Изаетова Софтова  В
  9 437 Рени Николова Казакова В
  10 438 Николай Димитров Григоров В
  11 439 Минка Пенева Локмаджива  В
  12 440 Милена Атанасова Тихолова В
  13 441 Метин Мехмедов Еминов В
  14 442 Мелиха Реджебова Кабишева В
  15 443 Маринела Богданова Вълчева В
  16 444 Инна Колева Петкова В
  17 445 Ивелин Георгиев Иванов В
  18 446 Зейнеб Адемова Солакова В
  19 447 Димитричка Ангелова Георгиева В
  20 448 Даниела Райчева Димитрова В
  21 449 Даринка Димитрова Пенкова В
  22 450 Афизе Рамаданова Кадирова  В
  23 451 Христинка Иванова Недялкова  
  24 452 Светлана Владова Божкова   
  25 453 Росица Николова Иванова   
  26 454 Росен Николаев Николаев Б
  27 455 Росен Любенов  Русев  
  28 456 Пламен Пенчев Йовчев  
  29 457 Октай Мехмедов Хафузов  
  30 458 Николай Райчев Ганев  
  31 459 Нела Денева Баракова  
  32 460 Незиха Ахмедова Салиева Б
  33 461 Нежат Мустафов Ахмедов  
  34 462 Найден Иванов Радев  
  35 463 Назенде Ефраимова Мехмедова  
  36 464 Искра Тодорова Георгиева  
  37 465 Кямран Хамзов Велиев  
1980/1981 1 466 Елмира Мустафова Ахмедова  
  2 467 Димитър Стойчев Димитров  
  3 468 Димитър Иванов Котленски  
  4 469 Даниела Стефанова  Бобева  
  5 470 Даниела Иванова Георгиева  
  6 471 Галина Христова Маринова  
  7 472 Валентин Станчев Андреев  
  8 473 Галина Иванова Петрова  
  9 474 Валентина Ангелова Русева  
  10 475 Атанас Иванов Ковачев  
  11 476 Вася Димитрова Цонева А
  12 477 Айсел Хамдиева Хасанова  
  13 478 Гюлер Рашидова Джумалиева А
  14 479 Диана Йорданова Христова А
  15 480 Жени Рачева Димитрова А
  16 481 Димитрина Деянова Митева А
  17 482 Ивалина Денчева Генова А
  18 483 Маргарита Ангелова  Василева А
  19 484 Миглена Матеева Стефанова А
  20 485 Нуртен Зюлкюфова Салиева А
  21 486 Нели Григорова Симеонова  А
  22 487 Пенка Тодорова Недева А
  23 488 Светлана Цветанова  Халаджова А
  24 489 Татяна Христова Георгиева  
  25 490 Милен Димитров Пенев  
  26 491 Камелия Йрданова Христова  
  27 492 Йордан Николов Йорданов  
  28 493 Иван Илиев Иванов   
  29 494 Иван Минчев Иванов  
  30 495 Димитър Стефанов Димитров  
  31 496 Василена Савова Савова  
  32 497 Веселин Запрянов Николов  
  33 498 Боян Максимов Панов  
  34 499 Емине Ахмедова Ахмедова  
  35 500 Елена Христова Гатева  
1981/1982 1 501 Георгиос Христу Папастефану Б
  2 502 Мая Димитрова Дечева Б
  3 503 Свилен Неделчев Иванов Б
  4 504 Елена Стоянова Братоева Б
  5 505 Ивелина Димитрова  Минчева Б
  6 506 Илко Александров  Илиев Б
  7 507 Дарка Йорданова Тодорова Б
  8 508 Севда Аднянов Хамдиева Б
  9 509 Драгомир Пеев Кулов Б
  10 510 Красимир Христов Петров Б
  11 511 Снежана Младенова Иванова Б
  12 512 Кирил Христов Пенчев Б
  13 513 Анелия Димова Петрова Б
  14 514 Павлинка Петрова Иванова Б
  15 515 Снежана Русева Пенева Б
  16 516 Искрен Тодоров Калчев Б
  17 517 Кадир Хасанов Ахмедов Б
  18 518 Венета Иванова Иванова Б
  19 519 Лефтер Николов Лефтеров А
  20 520 Румен Неделчев Пенчев Б
  21 521 Рени Кирилова Кирякова А
  22 522 Цветозар Бориславов Кърбашев А
  23 523 Мария Филева Георгиева А
  24 524 Младен Тодоров Миланов А
  25 525 Йордан  Петров  Дяков А
  26 526 Пламен Драганов Ангелов А
  27 527 Недко Илиев Неделчев А
  28 528 Ивета Димитрова Попова А
  29 529 Ивелияна Николова Маринова А
  30 530 Гинка Димитрова Сестримскса А
  31 531 Аднян Хюсеинов Селимов А
  32 532 Йордан Димитров Пенев А
  33 533 Иво Борисов Димитров А
  34 534 Пламен Симеонов Павлов А
  35 535 Юлиян Янков Атанасов А
  36 536 Младен Георгиев Любенов А
  37 537 Милен Петров Мирчев А
  38 538 Ирена Данаилова Пенева А
  39 539 Екрем Хасанов Шерифов А
  40 540 Ерхан Юксел Чаушев А
  41 541 Милка Георгиева Иванова В
  42 542 Боянка Панайотова Игнатова В
  43 543 Петър Иванов Камбуров В
  44 544 Милен Грозев Грозев В
  45 545 Светлана Стефанова Стоянова В
  46 546 Теодора Димитрова Маринова В
  47 547 Мариана Недялкова Йонкова В
  48 548 Елена Христова Лачева  
  49 549 Любка Петкова Николова В
  50 550 Светла Радева Христова В
  51 551 Венета Неделчева Димитрова В
  52 552 Шенол Исмаилов Инов В
  53 553 Светлана Веселинова Димитрова В
  54 554 Теофил Петров Теофилов В
  55 555 Петър Иванов Кехайов В
  56 556 Георги Илиев Илиев В
  57 557 Шенол Мюслюмов Мехмедов В
  58 558 Фериха Ахмедова Ибишева В
  59 559 Валентина Петрова Савова  В
  60 560 Никола Неделчев Николов В
  61 561 Стефка Игнатова Стефанова В
  62 562 Елилия Борисова Цонева В
  63 563 Севинч Рашидова Делиахмедова В
  64 564 Росица Иванова Калудова Б
  65 565 Евгени Друмев Енев В
1982/1983 1 566 Татяна Георгиева Николова А
  2 567 Йорданка Димитрова Попова В
  3 568 Людмила Йорданова Димитрова В
  4 569 Даниела Йорданова Неделчева В
  5 570 Борислав Иванов Богданов Б
  6 571 Вахдет Ахмедов Саидов Б
  7 572 Георги Петров Димитров Б
  8 573 Ерсин Сюлейманов Исмаилов Б
  9 574 Младен Драганов Манев  
  10 575 Цанко Димитров Ангелов А
  11 576 Живко Младенов Желев  
  12 577 Николай Христов Йорданов  
  13 578 Алекс Петров Василев  
  14 579 Христо Петров Муртазов  
  15 580 Мирослав Симеонов Дянков  
  16 581 Алтан Салиев Хакъев  
  17 582 Неделчо Илиев Янков  
  18 583 Деян Кънчев Петков А
  19 584 Дечо Тодоров Саевски  
  20 585 Искрен Георгиев Панчев  
  21 586 Ергин Хасанов Махмудов  
  22 587 Росен Владков Коларов  
  23 588 Румяна Димитрова Цонева А
  24 589 Павлин Иванов Гетов Б
  25 590 Данчо Маринов Щерев Б
  26 591 Метин Османов Абтуразов А
  27 592 Йордан Пенев Георгиев Б
  28 593 Даринка Тодорова Димова В
  29 594 Иван Петров Денчев А
  30 595 Пламен Николов Иринчев  
  31 596 Валентин Николаев Петров А
  32 597 Тихомир Керанов Танев А
  33 598 Дарин Недев Димитров А
  34 599 Милко Георгиев Пенчев А
  35 600 Николай Ангелов Нейков А
  36 601 Лъчезар Добрев Нецов А
  37 602 Юлиян Маринов Йотов А
  38 603 Ренета Димитрова Райкова  
  39 604 Ива Станчева Миланова  
  40 605 Цветан Иванов Димитров  
  41 606 Тодор Илиев Иванов  
  42 607 Неделчо Русанов Неделчев  
  43 608 Айдън Ахмедов  Хюсеинов  
  44 609 Мухарем Салиев Демиров Б
  45 610 Ненка Кънева Иванова Б
  46 611 Галя Колева Христова Б
  47 612 Галина Стойчева Янкова Б
  48 613 Галина Минкова Минкова Б
  49 614 Ганка Райчева Господинова Б
  50 615 Даниела Христова Неделчева Б
  51 616 Мария Димитрова Косева  
  52 617 Бехтие Ахмедова Бейтулова А
  53 618 Камелия Антонова Колева Б
  54 619 Нела Стойчева Радева Б
  55 620 Силвия Димитрова Иванова Б
  56 621 Зехтие Адилова Мехмедова Б
  57 622 Илина Радославова Иванова Б
  58 623 Иваничка Цонева Костадинова Б
  59 624 Даниела Георгиева Димова В
  60 625 Виолета Дачева Минчева А
  61 626 Янита Веселинова Бояновска Б
  62 627 Савина Тодорова Славова А
  63 628 Анета Бонева Новакова А
  64 629 Димитрина Тодорова Тодорова А
  65 630 Пламенка Петкова Стоянова А
  66 631 Силвия Стефанова Темелкова Б
  67 632 Дилбер Ремзиева Съдкъева В
  68 633 Анка Димова Теофилова В
  69 634 Албена Ясенова Генчева А
  70 635 Ивелина Георгиева Аспарухова В
  71 636 Ваня Стоянова Василева А
  72 637 Ширин Хасанова Еминова Б
  73 638 Татяна Колева Георгиева А
  74 639 Севда Салиева Османова А
  75 640 Вирджиния Димитрова Ненова В
  76 641 Цена Георгиева Манчева Б
  77 642 Калина Гешева Михайлова В
  78 643 Галина Божилова Иванова В
  79 644 Мария Стоянова Бочева В
  80 645 Виолета Любенова Русева В
  81 646 Венета Дечева Желязкова В
  82 647 Елка Кръстева Станкова В
  83 648 Селиме Исмаилова Реджебова В
  84 649 Нели Славчева Енчева В
  85 650 Силвия Стефанова Йорданова В
  86 651 Людмил Русев Христов Б
  87 652 Красимир Пенчев Колев Б
  88 653 Никола Неделчев Николов  
  89 654 Антоанета Маринова Ангелова  
1983/1984 1 655 Бинка Георгиева Кюркчиева Б
  2 656 Меджнун Басриев Хасанов Б
  3 657 Венета Ангелова Дамянова А
  4 658 Левент Фикретов Чилев А
  5 659 Деян Цонев Неделчев А
  6 660 Даниел Недялков Балев А
  7 661 Драгомир Йорданов Чернаев А
  8 662 Росен Григоров Ралев А
  9 663 Стамен Ненов Димитров А
  10 664 Цветан Керчев Маринов А
  11 665 Цетелина Тодорова Цветков А
  12 666 Георги Костадинов Русев В
  13 667 Даниела Георгиева Иванова В
  14 668 Евгени Дечев Желязков В
  15 669 Невен Димитров Ненов В
  16 670 Огнян Кулчев Петров В
  17 671 Росен Борисов Първанов В
  18 672 Стоян Йорданов Йорданов В
  19 673 Траян Цветанов Халаджов В
  20 674 Александър Георгиев Прокопиев Б
  21 675 Апостол Весков Иванов Б
  22 676 Владо Пенев Илиев Б
  23 677 Ердинч Салимов Ибрямов Б
  24 678 Здравко Георгиев Симеонов Б
  25 679 Иван Боянов Бобев Б
  26 680 Момчил Недев Мянков Б
  27 681 Пламен Василев Пежирски Б
  28 682 Свилен Петров Станчев Б
  29 683 Стефан Димитров Минков Б
  30 684 Теодора Тодорова Иванова Б
  31 685 Турхан Османов Хюсменов Б
  32 686 Даниела Тихолова Ганчева А
  33 687 Светлана Хинчева Хинчева В
  34 688 Реасилвия Маринова Попова А
  35 689 Йордан Кръстомиров Кръстев А
  36 690 Несрин Мустафова Ахмедова В
  37 691 Снежана Николова Стефанова А
  38 692 Даниела Маринова Димитрова В
  39 693 Маргарита Иванова Маринова Б
  40 694 Мая Минчева Ганчева Б
  41 695 Росица Иванова Дякова Б
  42 696 Росица Николова Пенчева Б
  43 697 Татяна Пенчева Райкова Б
  44 698 Силвия Михайлова Петкова Б
  45 699 Юлияна Венкова Генчева А
  46 700 Силвия Димитрова Митева А
  47 701 Теменужка Дончева Стефанова А
  48 702 Надежда Трифонова Славова В
  49 703 Светла Неделчева Кръстева В
  50 704 Полина Цанева Йорданова В
  51 705 Цонка  Нанкова Николова В
  52 706 Дафинка Личева Събева В
  53 707 Маргарита Георгиева Янева Б
  54 708 Нели Георгиева Димова Б
  55 709 Елмаз Кадирова Даудова Б
  56 710 Ваня Василева Иванова В
  57 711 Татяна Господинова Господинова В
  58 712 Магдалена Иванова Маринова В
  59 713 Милена Христова Хинова А
  60 714 Кезбан Алишева Такчиева В
  61 715 Теодора Танева Атанасова В
  62 716 Илхан Еюбов Ибрямов А
  63 717 Юлкер Ебазерова Ехлиманова В
  64 718 Емил Димитров Мишев Б
  65 719 Адриан Здравков Сиврев В
  66 720 Добрин Стоянов Добрев А
  67 721 Исмет Рашидов Комбов  В
  68 722 Юмит Салиев Мехмедов А
  69 723 Румяна Николаева Иванова В
  70 724 Румян Росенова Генчева В
  71 725 Анелия Петкова Камбурова А
  72 726 Елина Сотиркова Стоилова В
  73 727 Румяна Антонова Радева В
  74 728 Цветелина Георгиева Цонева Б
  75 729 Февзие Хюсеинова Кулова  В
  76 730 Валя Стефанова Козовска А
  77 731 Теодора Стефанова  Гатева Б
  78 732 Татяна Иванова Георгиева Б
  79 733 Мариана Генова Робска  Б
  80 734 Бюрхан Салиев Мехмедов Б
  81 735 Марияна Неделчева Обретенова  
  82 736 Мариана Генова Робска  
1984/1985 1 737 Теодор Милчев Георгиев А
  2 738 Павлина Иванова Димитрова А
  3 739 Росица Стоянова Петкова  А
  4 740 Полина Димитрова Гоцева А
  5 741 Румен Петров Димитров А
  6 742 Нора Филипова Евтимова А
  7 743 Станчо Неделчев Станчев А
  8 744 Светослав Стоянов Колев А
  9 745 Атанас Тодоров  Христов Б
  10 746 Силвия Рашкова Здравкова А
  11 747 Петя Торова Петрова А
  12 748 Маргарита Йорданова Пройнова  
  13 749 Недко Генчев Малчев Б
  14 750 Валентина Михайлова Иванова  
  15 751 Емил Стоянов Градинаров Б
  16 752 Ивелин Димов Христов  
  17 753 Свилен Проданов Станчев  
  18 754 Здравко Атанасов Ангелов Б
  19 755 Андрей Асенов Обрешков  
  20 756 Невена Ясенова Горчева  
  21 757 Щерю Алексиев Димитров  
  22 758 Невена Малинова Мишева  
  23 759 Лина Асенова Михайлова  
  24 760 Малена Стефанова Матеева  
  25 761 Лилия Савкова Христов  
  26 762 Пламен Цонев Петров  
  27 763 Даниел Илиев Ненков  
  28 764 Антоанета Юлиянова Мартинова  
  29 765 Любомир Величков Леков  
  30 766 Георги Димитров Христов  
  31 767 Краса Вълчева Калинова  
  32 768 Севдалина Василева Събева  
  33 769 Валентина Христова Генова  
  34 770 Деян Иванов Ненков  
  35 771 Ивайло Стоянов Колев  
  36 772 Димитър Генов Робски  
  37 773 Валентин Асенов Симеонов  
  38 774 Дарина Минчева Димитрова  
  39 775 Павел Ангелов Павлов  
  40 776 Свилен Йорданов Симеонов  
  41 777 Чудомир Веселинов Методиев  
  42 778 Мартина Росенова Илиева  
  43 779 Екатерина Станчева Добрева  
  44 780 Мариела Христова Тодорова  
  45 781 Росен Стоянов Димитров  
  46 782 Виктор Атанасов Христов  
  47 783 Диана Йорданова Пенчева  
  48 784 Анелия Димова Пантелеева  
  49 785 Севдалина Емилова Емилова  
  50 786 Марияна Лазарова Неделчева  
  51 787 Марияна Лазарова Неделчева  
  52 788 Росица Стоянова Димитрова  
  53 789 Стефан Младенов Йонков  
  54 790 Тихомир Василев Тодоров  
  55 791 Ина Невенова Грънчарова  
  56 792 Данаил Димитров Иванов  
  57 793 Валентин Колев Рашков  
  58 794 Величка Иванова Георгиева  
  59 795 Росица Колева Вълчева  
  60 796 Силвия Костадинова Стоянова  
  61 797 Ивелин Димитров Николов  
  62 798 Милена Рудолфова Радева А
  63 799 Милен Христов Алкушев А
  64 800 Емил Велев Савов А
  65 801 Бисер Стоянов Братоев А
  66 802 Ивелина Димитрова Иванова А
  67 803 Димитър Йосифов Папазов А
  68 804 Николай Иванов Богданов А
  69 805 Стеляна Юриева Данаилова А
  70 806 Нели Симеонова Тиханова А
  71 807 Димитър Стоилов Аврамов А
  72 808 Галина Самуилова Наумова А
  73 809 Георги Георгиев Дзанев А
  74 810 Ваня Трифонова Ташева А
  75 811 Александър Георгиев Здравков А
  76 812 Александър Славчев Георгиев А
  77 813 Албена Иванова Александрова А
  78 814 Юлия Радева Огнянова А
  79 815 Стефан Наков Стефанов А
  80 816 Теодора Иванова Георгиева А
  81 817 Ивайло Георгиев Кръстев В
  82 818 Цоньо Трифонов  Цонев  
  83 819 Иванка Младенова Иванова  
  84 820 Женя Гатева Ганчева  
  85 821 Светлозара Маринова Иванова   
  86 822 Мариана Маринова Маринова  
  87 823 Албена Иванова Стойкова   
  88 824 Владимир Симеонов Томов  
  89 825 Галина Цонева Калчева  
  90 826 Диан Радославов Тодоров Б
  91 827 Димитричка Христова Димитрова Б
  92 828 Мариана Кирилова Йорданова Б
  93 829 Здравка Димитрова Стоянова  В
  94 830 Пламен Малчев Иванов  
  95 831 Свилен Стефанов Спиров Б
  96 832 Михаил Огнянов Огнянов Б
  97 833 Силвия Илиева Божилова  
  98 834 Диляна Алипиева Ананиева Б
  99 835 Георги Панов Изворов Б
  100 836 Венелин Пенков Спасов Б
  101 837 Свилен Пенчев Райков  
  102 838 Диян Павлов Хинков  
  103 839 Катя Ангелова Иванова  
  104 840 Давид Дечев Ясенов  
  105 841 Ивелин Йосифов Младенов Г
  106 842 Александър Маринов Райков Г
  107 843 Петя Василева Генчева  
  108 844 Мария Ненова Тодорова  
  109 845 Митко Варчев Маринов  
  110 846 Константин Димитров Костов  
  111 847 Диана Кузева Маринова  
  112 848 Галина Мариянова Ненова Г
  113 849 Диана Димова Димитрова  
1985/1986 1 850 Иван Радославов Русанов Б
  2 851 Зорница Младенова Антонова  Б
  3 852 Валерия Борисовна Виденко  Б
  4 853 Димитричка Цонева Димитрова  
  5 854 Борис Цанов Иванов  Б
  6 855 Нора Георгиева Жекова Б
  7 856 Свилен Димитров Стефанов Б
  8 857 Светлана Петрова Червенска Б
  9 858 Марияна Неделчева Обретенова  Б
  10 859 Веселин Тодоров Йорданов Б
  11 860 Севда Харизанова Йорданова  Б
  12 861 Младен Неделчев Тицов Б
  13 862 Габриела  Николова  Георгиева Г
  14 863 Мариела Минкова Харизанова  
  15 864 Пламен Чавдаров Младенова  
  16 865 Галин Мартинов Миронов  
  17 866 Севда Давидова Давидова/Мустакова  
  18 867 Даниела Стоянова Пенчева Г
  19 868 Петя Неделчева Петрова Г
  20 869 Валентин Александров Йорданов  Г
  21 870 Антоанета Дачева Петкова Г
  22 871 Донка Георгиева Янкова Г
  23 872 Ирена Методиева Василева Г
  24 873 Нина Иванова Иванова Г
  25 874 Красимир Тихолов Ганчев Г
  26 875 Светлан Велиславов Колев Г
  27 876 Татяна Алексиева Иванова Г
  28 877 Янка Петрова Теофилова Г
  29 878 Светлана Ганчева Маринова Г
  30 879 Свилен Тодоров Маринов  
  31 880 Веселин Венков Генчев  
  32 881 Нико Димов Николов  
  33 882 Веселин Димитров Василев  
  34 883 Юлиян Данаилов Георгиев  
  35 884 Васил Димов Кънчев  
  36 885 Венета Колева Кубадънова  
  37 886 Вилена  Стефанова Илиева  
  38 887 Мариела Найденова Неделчева  
  39 888 Виолина Валентинова Христова  
  40 889 Гинка Маринова Петкова  
  41 890 Николай Павлов Тодоров  
  42 891 Северина Адрианова Северинова  
  43 892 Георги Цанев Донев  
  44 893 Милен Искренов Светлинов  
  45 894 Севдалин Антонов Христов  
  46 895 Мирослава Радева Иванова   
  47 896 Валентин Алексиев Христов  
  48 897 Мая Друмева Енева  
  49 898 Чавдар Мартинов  Романов  
  50 899 Росен Георгиев Петков  
  51 900 Наталия Борянова Семова  
  52 901 Диян Петков Начев  
  53 902 Албена Николова Николова В
  54 903 Биляна Ивелинова Мартинова В
  55 904 Иван Митков Станев В
  56 905 Борислав Иванов Христов В
  57 906 Светослав Стефанов Стефанов В
  58 907 Стефан Пантелеев Енев В
  59 908 Доротея Георгиева Вълканова Б
  60 909 Стефан Тодоров Йорданов В
  61 910 Цилия Георгиева Велева В
  62 911 Светла Маринова Димитрова В
  63 912 Цветелина Йовчева Ковацалиева   В
  64 913 Миглена Белинова Симеонова   
  65 914 Андрей Аврамов Андреев В
  66 915 Стефко Иванов Стефанов  Б
  67 916 Ралица Цветанова Наумова  Б
  68 917 Валерия Евтимова Евтимова  Б
  69 918 Светла Сабинова Миланова  Б
  70 919 Росен Василев Цветков В
  71 920 Сабина Емилова Давидова   
  72 921 Живка Христова Илиева  
  73 922 Петър Йорданов Петров  
  74 923 Павлина Кирилова Бозаджиева  
  75 924 Жорка Личева Събева  
  76 925 Илиян Стоянов Делистоянов А
  77 926 Кольо Тодоров Вълчев   
  78 927 Ивайло Тодоров Иванов  
  79 928 Милена Кънева Николаева   
  80 929 Диляна Петрова Илиева  
  81 930 Веселин Тодоров Йорданов  
  82 931 Катя Обрешкова Обрешкова  А
  83 932 Тонислав Гошев Тотев  
  84 933 Иваничка Божидарова Иванова   
  85 934 Весела Симеонова Алексиева   
  86 935 Десислава Тодорова Стоянова   
  87 936 Росен Цонев  Русев  
  88 937 Емилия Андреева  Краева   
  89 938 Галина Михнева Михнева   
  90 939 Галина Андреева Христова   
  91 940 Юлиян Илиев Воденичеров   
  92 941 Румен Иванов Радев  
  93 942 Галина Митева Антонова  
  94 943 Цветана Юлиянова Христова  
  95 944 Емил Русев Василев Б
  96 945 Венцислав Стойчев Сираков Б
  97 946 Румен Райков Дечков Б
  98 947 Ленко Минчев Йорданов Б
  99 948 Миглена Великова  Дянкова Б
  100 949 Даниела Филипова Василева Б
  101 950 Нина Любенова Симеонова Б
  102 951 Златка Иванова Недялкова Б
  103 952 Ивелин Иванов Христов Г
  104 953 Юлия Велинова Давидова Б
  105 954 Петя Русева Христова Б
  106 955 Огнян Асенов Илиев В
  107 956 Нели Стоянова Добрева В
  108 957 Елена Пенчева Тодорова В
  109 958 Виктор Христов Александров В
  110 959 Даниела Христова Цанева В
  111 960 Савина Сабинова Илиева В
  112 961 Анелия Драгойчева Йорданова В
  113 962 Милена Енчева Славова В
  114 963 Иво Любенов Василев В
  115 964 Цветелина Георгиева Георгиева В
  116 965 Иво Павлов Иванов  
  117 966 Атанаска Иванова Атанасова   
  118 967 Павлина ТодороваЦветкова  
1986/1987 1 968 Даниела Денчева Йорданова  
  2 969 Таня Минчева Банков  
  3 970 Мартин Недков Ефремов А
  4 971 Нела Иванова Димитрова  
  5 972 Радинка Митева Пенчева  
  6 973 Николай Петков Петков  
  7 974 Красимир Кирилов Коцев  
  8 975 Павлин Петров Дяков  
  9 976 Галя Кръстева Георгиева  
  10 977 Драгомир Захариев Драганов  
  11 978 Даниела Йорданова Колева  
  12 979 Красимир Божилов Иванов  
  13 980 Иваило Миков Маринов  
  14 981 Димитър Атанасов Терзиев  
  15 982 Румяна Кирилова  Маринова  
  16 983 Тодор Илиев Тодоров  
  17 984 Георги Дончев Георгиев  
  18 985 Люба Захариева Крумова  
  19 986 Венко Фиданов Огнянов  
  20 987 Даниела Цанева Йорданова  
  21 988 Ивайло Денчев Димитров В
  22 989 Цветан Панайотов Пенев  
  23 990 Катя Игнатова Стефанова  
  24 991 Виктория Стоянова Кънева  
  25 992 Чавдар Николов Енчев  
  26 993 Явор Маринов Рашков  
  27 994 Явор Нунев Денев  
  28 995 Павлин Иванов Цонев  
  29 996 Емилия Алексиева Тихомирова А
  30 997 Биляна Райчева Занкова  
  31 998 Валентина Димитрова Маринова  
  32 999 Светла Любенова Възелова  
  33 1000 Надя Илиева Крумова  
  34 1001 Иваничка Божанова Йорданова  
  35 1002 Иводор Цанков Цанев  
  36 1003 Ясен  Александров Янков  
  37 1004 Росен Пенчев Русев  
  38 1005 Велизар Георгиев Цанков  
  39 1006 Галина Пенчева Пенчева  
  40 1007 Стела Михайлова Бенева  
  41 1008 Вяра Огнянова Латинова  
  42 1009 Кремена Димитрова Кръстева  
  43 1010 Лилия Иванова Гроздинска  
  44 1011 Мирослава Нелчева Банева  
  45 1012 Наталия Цветанова Великова  
  46 1013 Нела Борисова Борисова  
  47 1014 Неша Давидова  Давидова  
  48 1015 Елка Евтимова Хаджиева  
  49 1016 Юлиян Огнянов Косев  
  50 1017 Ивелина Петкова Неделчева  
  51 1018 Сева Велинова Давидова  
  52 1019 Николай Михайлов Георгиев  
  53 1020 Галина Денчева Генова  
  54 1021 Милен Давидов Белинов  
  55 1022 Емил Гергинов Манчев  В
  56 1023 Елена Йорданова Тодорова  
  57 1024 Недко Костадинов Нинов  
  58 1025 Теменужка Христова Тодорова  
  59 1026 Севдалена Райчева Софрониева  
  60 1027 Димитър Живков Цонев  
  61 1028 Тихомир Иванов Петков  
  62 1029 Ивета Димитрова Стоева  
  63 1030 Тодор Великов Тодоров  
  64 1031 Росица Стоянова  Георгиева  
  65 1032 Марияна Георгиева Динкова  
  66 1033 Нела Петкова Минчева  
  67 1034 Божидар Радованов Миланов  
  68 1035 Здравко Захариев Стоянов  
  69 1036 Григор Христов Якимов  
  70 1037 Ирин Сидеров Давидов  
  71 1038 Филип Пенев Филев  
  72 1039 Младен Петров Панайотов  
  73 1040 Румен Димитров Нецов  
  74 1041 Юлия Ангелова Илиянова  
  75 1042 Ивелина Димова Минчева  
  76 1043 Венета Спасова Джебарова  
  77 1044 Петър Пенев Александров  
  78 1045 Нина Харизанова Райкова  
  79 1046 Алексей Андреев Андреев  
  80 1047 Силвия Петрова Петкова   
  81 1048 Галина Стефанова Радоева  
  82 1049 Валери Сергеев Младенов  
  83 1050 Величка Стоилова Петкова  
1987/1988 1 1051 Анелия Енчева Петкова А
  2 1052 Георги Мичев Мичев  
  3 1053 Емилия Серафимова Юриева А
  4 1054 Нина Костадинова Захариева  
  5 1055 Стоян Костадинов Стоянов А
  6 1056 Нора Ананиева Давидова  А
  7 1057 Ивайло Любомиров Дянков  
  8 1058 Росица Бориславова Кърбашева А
  9 1059 Десислава Ганчева Донева А
  10 1060 Стоян Христов Антонов  
  11 1061 Пламен Кирилов Братоев А
  12 1062 Емилия Ивова Ченкова  
  13 1063 Борислава Антонова Накова А
  14 1064 Галя Григорова Ралева  
  15 1065 Елена Антонова Янкова А
  16 1066 Ирена Иванова Ангелова  
  17 1067 Снежана Минчева Дачева А
  18 1068 Златан  СлавчевЕнчев  
  19 1069 Полина Великова Петрова А
  20 1070 Весела Иванова Божкова  А
  21 1071 Росен Добрев Стоянов А
  22 1072 Пламен Томов Томов А
  23 1073 Биляна Юриева Данаилова  
  24 1074 Пламен Андреев Пенев  
  25 1075 Давид Мартинов Наумов  
  26 1076 Радостин Иванов Иванов   
  27 1077 Бойчо Илков Росенов   
  28 1078 Петър Георгиев Димитров  
  29 1079 Юлиян Величков Леков  
  30 1080 Надежда Йосифова Гаврилова  
  31 1081 Цветан Пенев Пенев  
  32 1082 Милен Стоянов Петров  
  33 1083 София Младенова Матева  
  34 1084 Людмил Венелинов  Петков  
  35 1085 Милена Милчева Емилова  
  36 1086 Симеон Любенов Симеонов  
  37 1087 Йордан Иванов Йорданов  
  38 1088 Севдалина Антонова Аврамова  
  39 1089 Силвия Росенова Генчева  
  40 1090 Лина Романова Дочева  
  41 1091 Иво Ангелов Некитов  
  42 1092 Росица Любенова Македонска  
  43 1093 Людмила Руменова  Христова  
  44 1094 Галин Огнянов  Захариев  
  45 1095 Владимир Недялков Балев  
  46 1096 Галин Златев Стоянов  
  47 1097 Роза Андреева Илиева  
  48 1098 Владимир Колев Радев  
  49 1099 Севда Давидова Алипиева    
  50 1100 Данаел Петров Славов  
  51 1101 Виолета Тодорова Василева  
  52 1102 Вилислав Николов  Бучакчиев  
  53 1103 Невена Младенова Младенова  
  54 1104 Валя  Николова Петрова  
  55 1105 Магда Юлиянова Антонова   
  56 1106 Сема Сабинова Крумова  
  57 1107 Боряна Александрова Караджова  
  58 1108 Елко Недев Мянков  
  59 1109 Мария Костадинова Терзиева  
  60 1110 Галина Неделчева Антонова  
  61 1111 Свилен Тодоров Стойков  
  62 1112 Антоанета Димитрова Атанасова  
  63 1113 Мариела Георгиева Николова  
  64 1114 Минко Колев Петков  
  65 1115 Тошко Цветанов Великов  
  66 1116 Юлияна Давидова Давидова  
  67 1117 Стела Минчева Димитрова  
  68 1118 Ваня Огнянова Асенова   
  69 1119 Биляна Георгиева Цонева А
  70 1120 Красимир Димитров Неделчев  
  71 1121 Начко Стоянов Начев  
  72 1122 Тамара Ясенова Якимова  
  73 1123 Катерин Сотирков Стоилов  
  74 1124 Марин Шишев Шишев  
  75 1125 Манол Стоянов Соколов А
  76 1126 Борислав Кръстев Борисов А
  77 1127 Калина Николова Кърбашева А
  78 1128 Силвия Якимова Романова А
  79 1129 Здравко Николов Колев  
  80 1130 Мая Мирославова Младенова  
  81 1131 Младен Иванов Русев  
  82 1132 Евгений Генчев  Георгиев  
  83 1133 Пламен Тодоров Панев  
  84 1134 Даниела Драганова  Димитрова А
  85 1135 Даниела Стефанова Досева  
  86 1136 Йонета Радева Кръстева А
  87 1137 Христина Иванова Иванова  
  88 1138 Венцеслав Тодоров Николов А
  89 1139 Диана Милкова Димитрова  
  90 1140 Десислава Гецова  Драганова   
  91 1141 Мариана Неделчева Пенева А
  92 1142 Даниела Петкова Дечева  
  93 1143 Тихомир Илков Соколов  
  94 1144 Николай  Георгиев Нанев  
  95 1145 Нели Минчева Иванова  
  96 1146 Косьо Димитров Косев  
  97 1147 Найден Марков Кулев  
  98 1148 Камелия Жекова Ясенова  
  99 1149 Кремена Русева Кънева   
  100 1150 Тихан Божидаров Наумов  
  101 1151 Раосица Иванова Александрова  
  102 1152 Огнян Мичев Спиров  
  103 1153 Ивайло Димитров Колев  
  104 1154 Росен Георгиев Русев  
  105 1155 Димитричка Иванова Димитрова  
  106 1156 Полина Йоргова  Аврамова  
  107 1157 Свилен Стоянов Стоянов   
  108 1158 Пламена Борисова Първанова  
  109 1159 Пламен Николов Пенчев  
  110 1160 Валери Сергеев Младенов  
1988/1989 1 1161 Йорданка Цонева Райкова  
  2 1162 Тодор Русев Къев  
  3 1163 Марин Керчев Маринова  
  4 1164 Дияна Тодорова Йорданова  
  5 1165 Ростислав Руменов Добрев  
  6 1166 Бояна Станкова Бонева  
  7 1167 Васил Стоянов Начев  
  8 1168 Свилен Енчев Станев  
  9 1169 Ралица Иванчева Славова  
  10 1170 Веселка Иванова Йорданова  
  11 1171 Иваничка Добрева Добрева  
  12 1172 Радина Богомирова Стефанова  
  13 1173 Диан Бориславов Македонски  
  14 1174 Катя Димова Теофилова  
  15 1175 Анна Цветкова  Николова  
  16 1176 Кремена Атанасова Тихолова  
  17 1177 Венета Христова Димитрова  
  18 1178 Георги Атанасов Милев  
  19 1179 Полина Банева Илиева  
  20 1180 Ваня Радева Радева  
  21 1181 Боян Тотев Иванов  
  22 1182 Йонка Иванова Герчева  
  23 1183 Румяна Петкова Терзиева  
  24 1184 Севда Недева Русланова  
  25 1185 Яна Николова Иванова   
  26 1186 Глория Венеалинова Кръстева  
  27 1187 Мариана Йорданова Йорданова   
  28 1188 Радослав Георгиев Рачев  
  29 1189 Валентин Тодоров Върбанов  
  30 1190 Владимир Костадинов Стоянов  
  31 1191 Милена Спасова Гамишева  
  32 1192 Анелия Маринова Симеонова  
  33 1193 Ценко Стоянов Цонев  
  34 1194 Милен Маринов Ангелов  
  35 1195 Милен Петров Минков  
  36 1196 Милена Петкова Илиева  
  37 1197 Дилян Добринов Попов  
  38 1198 Теодор Василев Власов  
  39 1199 Теменуга Илиева Неделчева  
  40 1200 Людмила Соколова Любенова  
  41 1201 Младен Нейков Вълчев  
  42 1202 Мариан Петров Маринов  
  43 1203 Петя Минчева Банкова  
  44 1204 Невена Тодорова Янкова  
  45 1205 Милена Стоянова Димитрова  
  46 1206 Стефка Иванова Стоянова  
  47 1207 Иван Димитров Стръмски  
  48 1208 Нели Петкова Узунова  
  49 1209 Нели Стоянова Костова  
  50 1210 Снежана Иванова Савчева   
  51 1211 Младен Стайков Стоянов  
  52 1212 Диляна Енчева Янкова  
  53 1213 Цветина Христова Добрева  
  54 1214 Полина Стефанова Петрова  
  55 1215 Деян Михайлов Ганев  
  56 1216 Бранимир Герасимов Герасимов  
  57 1217 Христомир Иванов Димитров  
  58 1218 Константин Иванов Белобрадов  
  59 1219 Атанас Тодоров Анастасов  
  60 1220 Елка Тодорова Тодорова  
  61 1221 Радомир Стефанов Стефанов  
  62 1222 Константин Минев Стоянов  
  63 1223 Татяна Петрова Маринова  
  64 1224 Иван Иванов Симеонов  
  65 1225 Деяна Дамянова Димитрова  
  66 1226 Биляна Емилова Кирилова  
  67 1227 Биляна Тодорова Митова  
  68 1228 Асен Неделчев Кръстилев  
  69 1229 Галина Радева Маринова  
  70 1230 Йордан Митев Йорданов  
  71 1231 Иванета Цонкова Димитрова  
  72 1232 Нели Цонева Димитрова  
  73 1233 Петър Кирилов Петров  
  74 1234 Ангел Асенов Михайлов  
  75 1235 Пенчо Маринов Пенчев  
  76 1236 Маргарита Стоянова Димитрова  
  77 1237 Найден Ганчев Георгиев  
  78 1238 Димитър Владимиров Христов  
  79 1239 Агнеса Иванова Танчева  
  80 1240 Христо Венелинов Кожухаров  
  81 1241 Тодор Господинов Тодоров  
  82 1242 Илиян Николов Николов  
  83 1243 Цветелина Тодорова Стоянова  
  84 1244 Надежда Цонева Николова  
  85 1245 Емил Юлиянов  Асенов  
  86 1246 Даниел Димитров Илиев  
  87 1247 Ивелин Стефанов Недков  
  88 1248 Цветан Ненов Банков  
  89 1249 Галена Александрова Димитрова  
  90 1250 Мария Йорданова Димитрова  
1989/1990 1 1251 Гергана Петрова Филипова  
  2 1252 Пенка Здравкова Стойкова  
  3 1253 Надя Белчева Алекова  
  4 1254 Деяна Иванова Ненова  
  5 1255 Тодор Григоров Николов  
  6 1256 Капка Петрова Станчева  
  7 1257 Николина Харизанова Георгиева  
  8 1258 Ива Павлова Станева  
  9 1259 Светлана Дончева Иванова   
  10 1260 Димитринка Георгиева Николова   
  11 1261 Атанаска Петрова Бонева  
  12 1262 Камен Минков Кръстев  
  13 1263 Виолета Хинкова Вълчанова  
  14 1264 Боряна Йоргова Димитрова  
  15 1265 Александър Иванов Георгиев  
  16 1266 Мариета Пенкова Спасова  
  17 1267 Лилия Пенева Коцева  
  18 1268 Свилена Сотиркова Стоилова  
  19 1269 Доротея Енчева Иванова  
  20 1270 Мария Лазарова Славова  
  21 1271 Недка Петрова Георгиева  
  22 1272 Радостина Стефанова Бончева  
  23 1273 Катя Бориславова Йовчева  
  24 1274 Галина Христова Бисерова  
  25 1275 Диана Йорданова Йорданова  
  26 1276 Десислава Симеонова Дачева  
  27 1277 Рая Теофилова Райкова  
  28 1278 Вишка Миткова Цанкова  
  29 1279 Росица Николаева Христова  
  30 1280 Галина Богданова Пенева  
  31 1281 Невена Николова Богданова  
  32 1282 Мариета Стефанова Пенева  
  33 1283 Наталия Иванова Тодорова  
  34 1284 Гергана Василева Димитрова  
  35 1285 Белчо Мишев Асенов  
  36 1286 Петър Минчев Петров  
  37 1287 Тихомир Борисов Тодоров  
  38 1288 Диана Георгиева Маринова  
  39 1289 Деян Пенев Димитров  
  40 1290 Виолета Йорданова Събева  
  41 1291 Велислава Петрова Русинова  
  42 1292 Даря Василева Ганчева  
  43 1293 Димитър Христов Манов  
  44 1294 Евгени Рашков Исаков  
  45 1295 Елена Николаева Бекярска  
  46 1296 Ивайло Илиев Иванов  
  47 1297 Иван Ангелов Иванов  
  48 1298 Иван Ангелов Цветков  
  49 1299 Иван Петров Иванов  
  50 1300 Иван Нанев Иванов  
  51 1301 Кремена Стоянова Колева  
  52 1302 Илиана Николова Иванова  
  53 1303 Любен Светославов Станев  
  54 1304 Марин Георгиев Райков  
  55 1305 Нонка Иванова Ненкова  
  56 1306 Мирослава Теодосиева Тошева  
  57 1307 Марин Трифонов Ташев  
  58 1308 Павлина Митева Пенчева  
  59 1309 Павлина Генчева Малчева  
  60 1310 Росица Иванова Петрова  
  61 1311 Тотка Денчева Цочева  
  62 1312 Теодоси Обрешков Обрешков  
  63 1313 Зина Митева Антонова  
  64 1314 Северина Тодорова Стойчева  
  65 1315 Павлина Тодорова Цветкова  
  66 1316 Ботю Стоянов Ботев  
  67 1317 Ивайло Драгомиров Друмев  
  68 1318 Христо Крумов Ангелов  
  69 1319 Александър Бориславов Македонски  
  70 1320 Радка Станчева Армянова  
  71 1321 Савина Наумова Наумова  
  72 1322 Ценка Георгиева Жекова  
  73 1323 Атанас Андреев Колев  
  74 1324 Христо Тодоров Христов  
  75 1325 Румен Михайлов Минков  
  76 1326 Искрен Димов Иванов  
  77 1327 Цветомира Петкова Иванова   
  78 1328 Димитър Георгиев Бозаджиев  
  79 1329 Кремена Костова Кънчева  
  80 1330 Албена Богданова Андреева  
  81 1331 Радостена Димитрова Цонева  
  82 1332 Мирослава Асенова Младенова  
  83 1333 Диметър Николов Хараламбиев  
  84 1334 Румяна Пенкова Йорданова  
  85 1335 Стоян Иванов Ненков   
  86 1336 Ива Паскова Христова  
  87 1337 Андон Любомиров Тушев  
  88 1338 Найден Христов Тодоров  
  89 1339 Мирослав Иванов Георгиев  
  90 1340 Румен Русев Рахнев  
  91 1341 Сава Теодосиев Бойков  
  92 1342 Иван Атанасов Щерев  
  93 1343 Деян Павлов Коларов  
  94 1344 Иван Георгиев Здравков  
  95 1345 Светлана Божанова Йорданова  
  96 1346 Валентин Весков Василев  
  97 1347 Анатолий Андреев Краев  
  98 1348 Любомир Дончев Петров  
  99 1349 Вяра Милчева Пенева  
  100 1350 Лиляна Искренова Маринова  
1990/1991 1 1351 Надежда Илиева Неделчева  
  2 1352 Миглена Стефанова Козовска  
  3 1353 Димитър Ганев Димитров  
  4 1354 Ангел Веселинов Стилианов  
  5 1355 Антония Христомилова Кючукова  
  6 1356 Георги Андреев Спасов  
  7 1357 Недялко Енчев Неделчев  
  8 1358 Соня Йорданова Димитрова  
  9 1359 Антон Пенков Щерев  
  10 1360 Ивелина Тодорова Тодорова  
  11 1361 Роза Огнянова Латинова  
  12 1362 Анани Пенков Ананиев  
  13 1363 Иван Радев Иванов  
  14 1364 Боян Георгиев Бонев  
  15 1365 Иван Руменов Иванов  
  16 1366 Орлен Мустафа Мустафа  
  17 1367 Свилен Йорданов Дяков  
  18 1368 Петя Дончева Илиева  
  19 1369 Дияна Василева Узунова  
  20 1370 Биляна Панделева Гълъбова  
  21 1371 Василка Йорданова Добрева  
  22 1372 Венета Пенчева Русева  
  23 1373 Десислав Иванов Димитров  
  24 1374 Десислава Деянова Спасова  
  25 1375 Деяна Манолева Якимова  
  26 1376 Добромир Йорданов Стоянов  
  27 1377 Живка Ефросинова Пантелеева  
  28 1378 Илиана Иванова Иванова  
  29 1379 Лилия Мартинова Мартинова  
  30 1380 Маломир Висилев Власов  
  31 1381 Маргарита Милева Маринова  
  32 1382 Мария Атанасова Петкова  
  33 1383 Младен Гецов Драганов  
  34 1384 Ивайло Иванов Стефанов  
  35 1385 Надежда Димитрова Йовчева  
  36 1386 Надежда Петрова Иванова   
  37 1387 Нина Филипова Евгениева  
  38 1388 Пенка Петрова Николова  
  39 1389 Радостин Христов Вушков  
  40 1390 Росен Станчев Русев  
  41 1391 Румяна Димитрова Тонева  
  42 1392 Светлана Стефанова Спирова  
  43 1393 Светлана Тодорова Гецова  
  44 1394 Христо Димитров Димитров  
  45 1395 Мария Костова Ковачева  
  46 1396 Цветомир Иванов Цанков  
  47 1397 Мариела Господинова Иванова  
  48 1398 Ралица Иванова Рангелова  
  49 1399 Ралица Ганева Терзиева  
  50 1400 Дияна Петрова Георгиева  
  51 1401 Николай Петков Ганев  
  52 1402 Силвия Денчева Новакова  
  53 1403 Пламен Борисов Димитров  
  54 1404 Павлина Петрова Петрова  
  55 1405 Павлина Шишманова Робева  
  56 1406 Юлия Пенкова Йорданова  
  57 1407 Петър Димитров Николов  
  58 1408 Симеон Стефанов Гатев  
  59 1409 Искрена Рашева Йорданова  
  60 1410 Мирослава Димитрова Дачева  
  61 1411 Борислав Людмилов Дяков  
  62 1412 Алекси Кирилов Анастасов  
  63 1413 Ивайло Стефанов Тодоров  
  64 1414 Николинка Пенчева Христова  
  65 1415 Йорданка Николова Пеева   
  66 1416 Гюлбие Ниязиева Исмаилова  
  67 1417 Албена Неделчева Цонева  
  68 1418 Людмила Иванова Христова  
  69 1419 Лора Атанасова Христова  
  70 1420 Лиляна Павлова Неделчева  
  71 1421 Албена Валентинова Лосева  
  72 1422 Мариана Сивова Иванова  
  73 1423 Валентина Руменова Великова  
  74 1424 Атанска Иванова Атанасова  
  75 1425 Александър Рангелов Танчев  
  76 1426 Бисер Неделчев Банев  
  77 1427 Деяна Тодорова Върбанова   
  78 1428 Донка Стефакова Георгиева  
  79 1429 Елка Пенкова Димитрова  
  80 1430 Емилия Александрова Русева  
  81 1431 Зорница Вескова Иванова  
  82 1432 Илин Ганчев Смилянов  
  83 1433 Камен Нейчев Няголов  
  84 1434 Людмил Руменов Куцаров  
  85 1435 Мария Великова Петрова  
  86 1436 Надежда Станчева Романова  
  87 1437 Николай Иванов Бошжков  
  88 1438 Пенка Христова Новакова  
  89 1439 Петя Славова Костадинова  
  90 1440 Пресиана Стойчева Русева  
  91 1441 Радастина Неделчева Иванова  
  92 1442 Ралица Минчева Минчева  
  93 1443 Русалина Димитрова Михайлова  
  94 1444 Светла Владимирова Владимирова  
  95 1445 Светломир Иванов Димитров  
  96 1446 Станислава Николаева Пенчева  
  97 1447 Стоян Добринов Попов  
  98 1448 Цанка Крайова Тъмнишка  
  99 1449 Цветелина Ботева Ботева  
  100 1450 Шенгюл Сюлейманова Саросманова  
  101 1451 Юмгюл Шерифова Данаджиева  
  102 1452 Радостин Бончев Райчев  
  103 1453 Вълчан  Тодоров Георгиев  
  104 1454 Харизан Петров Харизанов  
  105 1455 Денислав Иванов Генчев  
  106 1456 Искра Симеонова Пенчева  
  107 1457 Мариана Димитрова Маринова  
  108 1458 Светлозар Йорданов Добрев  
  109 1459 Любомир Матеев Симеонов  
  110 1460 Венелина Филипова Василева  
  111 1461 Степан Артюн  Екмекчиян  
  112 1462 Йорданка Велеславова Тачева  
  113 1463 Росен Николаев Русинов  
  114 1464 Кръстьо Минков Арнаудов  
  115 1465 Надежда Кирилова Пеева  
  116 1466 Марина Спасова Илиева  
  117 1467 Васил Маринов Панчев  
  118 1468 Огнян Станчев Обретенов  
  119 1469 Александра Станимирова Данева  
  120 1470 Ивайло Колев Колев  
  121 1471 Светломира Хритова Славова  
  122 1472 Светлана Пенева  Александрова  
  123 1473 Кремена Иванова Петрова  
  124 1474 Маргарита Минчева Дачева  
  125 1475 Александър Атанасов Александров  
  126 1476 Калоян Димитров Николов  
  127 1477 Силвия Павлова Станева  
  128 1478 Росица Йовчева Стоянова  
  129 1479 Пламен Йорданов Колев  
  130 1480 Павлина Руменова Стефанова  
  131 1481 Обрешко Николаев Обрешков  
  132 1482 Нериман Сабриева Хюсеинова  
  133 1483 Милена Георгиева Русева  
  134 1484 Миглена Димова Николова  
  135 1485 Мариян Иванов Йотов  
  136 1486 Красимир Маринов Маринов  
  137 1487 Илко Милчев Илиев  
  138 1488 Ивена Ангелова Никитова  
  139 1489 Ивелин Цонев Русев  
  140 1490 Емилиан Дончев Бонев  
  141 1491 Добромир Иванчев  Карамелски  
  142 1492 Деян Сашев Асенов  
  143 1493 Дамян Кирилов Абаджиев  
  144 1494 Галина Благовестова Атанасова  
  145 1495 Борислав Димитров Борисов  
  146 1496 Бейсим Алипиев Давидов  
  147 1497 Павлета Василева Добрева  
  148 1498 Сейфи Ахмед Ахмед  
1991/1992 1 1499 Женя Чавдарова Чобанова Д
  2 1500 Зейнеб Кемал Сюлейман Д
  3 1501 Ивелина Стефанова Иванова А
  4 1502 Иван Ангелов Такев А
  5 1503 Ивайло Енчев Иванов А
  6 1504 Ивайло Николаев Терзиев А
  7 1505 Иво Маринов Стефанов А
  8 1506 Илонка Стоянова Колева А
  9 1507 Ивайло Катев Илиев Б
  10 1508 Ивайло Илиев Антов В
  11 1509 Ивайло Тодоров Георгиев В
  12 1510 Иван Владимиров Атанасов В
  13 1511 Ивета Симеонова Димитрова В
  14 1512 Ива Христова Монева Д
  15 1513 Ивайло Ангелов Светославов Д
  16 1514 Илиян Любомиров Асенов Е
  17 1515 Йоана Радославова Русанова В
  18 1516 Йордан Василев Митев Г
  19 1517 Калин Йорданов Цанев Б
  20 1518 Кремена Руменова Колева В
  21 1519 Кольо Петров Колев Д
  22 1520 Халиме Алиева Ибошева Д
  23 1521 Калинка Младенова  Йотова Е
  24 1522 Любомир Пенев Генов А
  25 1523 Любка Петрова Минева В
  26 1524 Лилия Милушева Стефанова Е
  27 1525 Любен Димитров Обретенов Е
  28 1526 Мария Антонова Илева Б
  29 1527 Марко Иванов Минев Б
  30 1528 Мирослав Русев Тонев Б
  31 1529 Мартин Кънчев Петков В
  32 1530 Миглена Велчева  Велева  В
  33 1531 Моника Иванова Енчева В
  34 1532 Мариета Стефанова Станева Д
  35 1533 Мария Ангелова Янакиева Д
  36 1534 Милен Цанков Иванов Д
  37 1535 Марин Николов Гявурджиков Г
  38 1536 Стефан Димитров Стойков  Б
  39 1537 Светла Захариева Велева В
  40 1538 Светлана Станева Стоянова В
  41 1539 Силвия Тодорова Иванова В
  42 1540 Стефан Росенов Десков В
  43 1541 Светлин Стоянов Чакъров Д
  44 1542 Сребрина Божидарова Григорова Д
  45 1543 Северин Невенов Мартинов Г
  46 1544 Севдалина Стоянова Стойчева Е
  47 1545 Силвия Миланова Манолова Е
  48 1546 Славена Павлова Нешева Е
  49 1547 Тодор Володиев Павловски А
  50 1548 Тодор Иванов Тодоров Б
  51 1549 Фирдес Расимова Мехмедова А
  52 1550 Христо Димитров Иванов Б
  53 1551 Христо Георгиев Христов Д
  54 1552 Христо Ненчев Христов Г
  55 1553 Хафизе Османова Салиева Г
  56 1554 Цветомир Петков Стоянов А
  57 1555 Цветелина Любенова Цветкова В
  58 1556 Цветомила Павлова Бакърджиева В
  59 1557 Юрий Йорданов Йорданов Д
  60 1558 Юлия Тодорова Василева В
  61 1559 Янко Енчев Янков А
  62 1560 Атанас Станчев Станчев В
  63 1561 Анна Антонова Анчева В
  64 1562 Александър Русев Матев В
  65 1563 Айше Хасанова Юмерова В
  66 1564 Андрей Веселинов Василев Г
  67 1565 Андрей Дамянов Качаунов  Г
  68 1566 Антон Бранимиров Ненов Г
  69 1567 Алексией Николов Николов Е
  70 1568 Беркант Адем Сидолкюлю А
  71 1569 Бахтишен Халил Сали В
  72 1570 Венцеслав Христов Антонов А
  73 1571 Веселин Недков Недков А
  74 1572 Владислав Дянков Колев Б
  75 1573 Виолета Георгева Иванова Д
  76 1574 Георги Николаев Иванов Б
  77 1575 Деница Маринова Петрова Б
  78 1576 Десислава Тодорова Тодорова Б
  79 1577 Деян Друмев Друмев Б
  80 1578 Деян Николаев Иванов Б
  81 1579 Добрин Енчев Неделчев Б
  82 1580 Димитър Иванов Стоянов В
  83 1581 Димитър Цветков Драгозов В
  84 1582 Делян Сашев Асенов Г
  85 1583 Десислав Петров Маринов Г
  86 1584 Димитър Илиев Радев Г
  87 1585 Димитър Тодоров Христов Г
  88 1586 Даниела Людмилова Тодорова Е
  89 1587 Десислава Иванова Хаджидимитрова Е
  90 1588 Десислава Пенчева Добрева Е
  91 1589 Елена Димитрова Симова А
  92 1590 Евгени Ганев Димитров Б
  93 1591 Евгени Младенов Николаев Д
  94 1592 Елка Свиленова Йорданова Д
  95 1593 Ергин Хайри Ахмед Д
  96 1594 Елица Николава Василева Г
  97 1595 Екатерина Руменова Колева Е
  98 1596 Елена Кирилова Димова Е
  99 1597 Марина Руменва Колева В
  100 1598 Минко Недялков Минков Г
  101 1599 Мартин Николаев Нешев Е
  102 1600 Милена Тодорова Славова Е
  103 1601 Надежда Божидарова Нешева А
  104 1602 Нихат Ибрахим Сали А
  105 1603 Найден Иванов Радев Б
  106 1604 Николай Василев Василев Б
  107 1605 Николай Димитров Колев Б
  108 1606 Николай Здравков Иванов Б
  109 1607 Нилюфер Арифова Мемишева В
  110 1608 Никола Иванов Досев В
  111 1609 Недялка Георгиева Янкова Д
  112 1610 Нели Александрова Петкова Г
  113 1611 Никола Нанков Николов Г
  114 1612 Невена Андреева Христова Е
  115 1613 Петя Тодорова Панева В
  116 1614 Павлина Христова Михайлова Д
  117 1615 Петя Петрова Петкова Д
  118 1616 Петя Цанкова Донева Д
  119 1617 Пламена Петрова Неделчева Е
  120 1618 Пролетина Петкова Тодорова Е
  121 1619 Павлена Георгива Бакалова Г
  122 1620 Радостин Димитров Борисов А
  123 1621 Ралица Тодорова Цветкова А
  124 1622 Румяна Николаева Цанчева А
  125 1623 Руси Илиев Русев А
  126 1624 Ралица Йорданова Николова В
  127 1625 Росица Милчева Георгиева Д
  128 1626 Румяна Райчева Софрониева Д
  129 1627 Стелиана Пенева Пенева А
  130 1628 Стефан Георгиев Димитров А
  131 1629 Светла Станчева Андреева Б
  132 1630 Светослав Стефанов Иванов Б
  133 1631 Свилен Стефанов Славов Б
  134 1632 Силвия Ванкова Вълева Б
  135 1633 Станислава Иванова Йорданова Б
1992/1993 1 1634 Асен Йоргов Димитров А
  2 1635 Венелин Пенков Владимиров А
  3 1636 Галин Илиев Илиев А
  4 1637 Диан Гатев Генчев А
  5 1638 Даниела Иванова Николова А
  6 1639 Даниела Тодорова Спасова А
  7 1640 Живко Володиев Павловски А
  8 1641 Зорница Йорданова Стефанова А
  9 1642 Иван Стоянов Иванов А
  10 1643 Марин Нейков Маринов А
  11 1644 Милен Василев Матев А
  12 1645 Мирослав Димитров Добрев А
  13 1646 Момчил Николов Милев А
  14 1647 Невена Николова Григорова А
  15 1648 Огнян Неделчев Петков А
  16 1649 Петко Стоянов Стоянов А
  17 1650 Стефка Иванова Попова А
  18 1651 Станислав Николов Цонев А
  19 1652 Теодора Драгомирова Друмева А
  20 1653 Цаньо Валентинов Колев А
  21 1654 Цветомир Стоянов Цонев А
  22 1655 Антоанета Янкова Атанасова Б
  23 1656 Антон Петров Тонев Б
  24 1657 Галин Петков Тодоров Б
  25 1658 Георги Луков Луков Б
  26 1659 Денислав Христов Димитров Б
  27 1660 Донка Иванова Тодорова Б
  28 1661 Елена Енчева Георгиева Б
  29 1662 Иван Людмилов Берберски Б
  30 1663 Камен Андреев Колев Б
  31 1664 Николай Атанасов Милев Б
  32 1665 Пламен Иванов Петков Б
  33 1666 Радостин Георгиев Киров Б
  34 1667 Радослав Владимиров Данов Б
  35 1668 Ралица Иванова Друмева Б
  36 1669 Светла Драгомирова Стоянова Б
  37 1670 Тунчай Якуб Реджеб Б
  38 1671 Албена Цветкова Стоянова В
  39 1672 Виолета Спиридонова Великова В
  40 1673 Галя Йорданова  Стоянова В
  41 1674 Добромир Стаменов Матеев В
  42 1675 Елена Петрова Енчева В
  43 1676 Емил Иванов Христов В
  44 1677 Йорданка Иванова Асенова В
  45 1678 Мария Стефанова Георгиева В
  46 1679 Милен Петров Арабаджиев В
  47 1680 Радослав Георгиев Радев В
  48 1681 Русалина Венелинова Аврамова В
  49 1682 Светла Илиева Георгиева В
  50 1683 Сергей Младенов Нейков В
  51 1684 Силвия Тодорова Генова В
  52 1685 Сирма Милева Димитрова В
  53 1686 Станислава Ивова Минева В
  54 1687 Сатислава Райкова Дечкова В
  55 1688 Стоян Ганчев Стоянов В
  56 1689 Теодор Руменов Тодоров В
  57 1690 Айтен Ахмедова Хюсеинова Г
  58 1691 Боряна Димилинова Димова Г
  59 1692 Боряна Спиридонова Михайлова Г
  60 1693 Веселка Илкова Събева Г
  61 1694 Веселина Пламенова Цонева Г
  62 1695 Десислава Николаева Димитрова Г
  63 1696 Диляна Найденова Пеева Г
  64 1697 Димитър Петров Димитров Г
  65 1698 Елена Якимова Димитрова Г
  66 1699 Елица Венциславова  Нецова Г
  67 1700 Елица Христова Георгиева Г
  68 1701 Иван Даринов Драгнев Г
  69 1702 Искрена Васкова Андреева Г
  70 1703 Красимира Йорданова Костадинова Г
  71 1704 Кремена Недкова Атанасова Г
  72 1705 Людлила Неделчева Йорданова Г
  73 1706 Миглена Цончева Балканджиева Г
  74 1707 Невена Петрова Петрова Г
  75 1708 Николай Стоянов Недев Г
  76 1709 Нина Цанкова Минева Г
  77 1710 Петя Енчева Савова Г
  78 1711 Сали Баки Назиф Г
  79 1712 Светослава Колева Колева  Г
  80 1713 Славин Данаилов Софрониев Г
  81 1714 Теменужка Василева Тодорова Г
  82 1715 Цветалина Русева Иванова Г
1993/1994 1 1716 Александър Иванов Димитров  
  2 1717 Ани Константинова Георгиева  
  3 1718 Айдън Аляйдинов Джиниев  
  4 1719 Бистра Колева Йорданова  
  5 1720 Велислава Аврамова Ботева  
  6 1721 Валентина Милкова Кузманова  
  7 1722 Велена Крумова Крумова  
  8 1723 Виргиния Недялкова Христова  
  9 1724 Галин Великов Дунчев  
  10 1725 Георги Станчев Горгиев  
  11 1726 Даниела Иванова Цанева  
  12 1727 Дилян Георгиев Георгиев  
  13 1728 Даниела Валентинова Цонева  
  14 1729 Даниела Георгиева Георгиева  
  15 1730 Денка Василева Михайлова  
  16 1731 Диана Боянова Динева  
  17 1732 Добрин Недев Минков  
  18 1733 Диляна Красимирова Градинарова  
  19 1734 Десислава Петкова Георгиева  
  20 1735 Дилек Рафи Тахсин  
  21 1736 Димитър Трифонов Димитров  
  22 1737 Елица Денчева  Бояджива  
  23 1738 Евтим Петромиров Петров  
  24 1739 Еркул Джевдетов Сейфулов  
  25 1740 Фатме Ниази Кумали  
  26 1741 Емил Николаев Емануилов  
  27 1742 Женя Стефанова Начева  
  28 1743 Иванка Георгиева Янкова  
  29 1744 Ивайло Божидаров Бонев  
  30 1745 Ивайло Цанков Ангелов  
  31 1746 Ирена Веселинова Цонева  
  32 1747 Орлин Христов  Вушков  
  33 1748 Пенка Димитрова Илиева  
  34 1749 Петър Петков Цанков  
  35 1750 Петя Тодорова Тодорова  
  36 1751 Пламен Тодоров Пеев  
  37 1752 Пламена Неделчева Георгиева  
  38 1753 Пламен Руменов Панков  
  39 1754 Ренета Стоянова Дюлгерова  
  40 1755 Радостина Николова Христова  
  41 1756 Ралица Красимирова Методиева  
  42 1757 Ралица Теофилова Банкова  
  43 1758 Севдалина Николова Йорданова  
  44 1759 Свилен Тодоров Харизанов  
  45 1760 Снежана Дончева Донева  
  46 1761 Фатме Ахмед Халил  
  47 1762 Цветомира Иванова Ангелова  
  48 1763 Юлия Маринова Енчева  
  49 1764 Юлияна Иванова Чакърова  
  50 1765 Юлиян Руменов Стефанов  
  51 1766 Ясен Станчев Обретенов  
  52 1767 Яница Георгиева Янкова  
  53 1768 Мартин Катев Илиев  
  54 1769 Мая Христова Янкова  
  55 1770 Меглена Василева Милева  
  56 1771 Мартин Янков Русанов  
  57 1772 Мирослава Стоянова Христова  
  58 1773 Мерал Мехмед Реджеб  
  59 1774 Наталия Георгиева Костадинова  
  60 1775 Нина Великова Петрова  
  61 1776 Нина Неделчева Неделчева  
  62 1777 Невин Селиманова Мустафова  
  63 1778 Сезер Адемов Сейдолкювлюев  
1994/1995 1 1779 Айлин Юсеин Халил  
  2 1780 Айтен Алиева Сеферова  
  3 1781 Албена Петрова Апостолова  
  4 1782 Анета Алексиева Емилова  
  5 1783 Биляна Гецова Тодорова  
  6 1784 Борислав Недев Банев  
  7 1785 Виктор Вячеславов Максимов  
  8 1786 Весела Александрова Петкова  
  9 1787 Гергана Димитрова Кожухарова  
  10 1788 Геновева Кънчева Антонова   
  11 1789 Гюлвер Енвер Кърсътлъ  
  12 1790 Даниела Стефанова Ковачева  
  13 1791 Десислава Боянова Бобева  
  14 1792 Десилслава Йорданова Йорданова  
  15 1793 Десислава Светлозарова Стефанова  
  16 1794 Детелина Райкова Райкова  
  17 1795 Денка Василева Иванова  
  18 1796 Десислава Неделчева Йорданова  
  19 1797 Десислав Росенов Кръстев  
  20 1798 Десислава Велкова Тодорова  
  21 1799 Димитър Тодоров Тодоров   
  22 1800 Джевад Ниязи Ибош  
  23 1801 Елена Пенчева Христова  
  24 1802 Емел Зейнал Салим  
  25 1803 Жечко Руменов Жеков  
  26 1804 Илкер Кязимов Генджев  
  27 1805 Ива Юлиянова Комитова   
  28 1806 Ивелина Петева Иванова  
  29 1807 Илияна Искренова Ангелова  
  30 1808 Йордан Андонов Мичев  
  31 1809 Калина Венелинова Кожухарова  
  32 1810 Катя Красимирова Георгиева  
  33 1811 Къймет Юмер Шакир  
  34 1812 Лазарина Петрова Иванова  
  35 1813 Лиляна Георгиева Донева  
  36 1814 Милена Манолова Георгиева  
  37 1815 Мирослава Димитрова Кожухарова  
  38 1816 Мария Василева Дамянова  
  39 1817 Мария Евгениева Друмева  
  40 1818 Мариана Любомирова Райкова  
  41 1819 Миглена Иванова Великова  
  42 1820 Милена Маринова Донева  
  43 1821 Мирена Стефанова Шопова  
  44 1822 Мирослав Атанасов Минков  
  45 1823 Маргарита Стефанова Стойчева  
  46 1824 Мирена Радева Маринова  
  47 1825 Мирослава Йорданова Йорданова  
  48 1826 Мирослава Крумова Касабова  
  49 1827 Николай Иванов Алков  
  50 1828 Найден Димитров Цветков  
  51 1829 Неджмие Меджелибова Махирова  
  52 1830 Огян Александров Кънчев  
  53 1831 Полина Йорданова Стоянова  
  54 1832 Светла Маринова Маринова  
  55 1833 Свилен Венелинов Стоянов  
  56 1834 Стамен Русев Къев  
  57 1835 Сейко Рашков Исаков  
  58 1836 Сабрие Еролова Чолакова  
  59 1837 Соня Людмилова Спасова  
  60 1838 Светлана Недкова Спасова   
  61 1839 Светлина Димитрова Димитрова  
  62 1840 Свилен Петров Иванов  
  63 1841 Соня Миткова Иванова  
  64 1842 Светлана Станчева Георгиева  
  65 1843 Таня Младенова Янкова  
  66 1844 Теодор Станков Тодоров  
  67 1845 Тихомир Динков Тодоров  
  68 1846 Теодора Ангелова Янакиева  
  69 1847 Христо Ленков Христов  
  70 1848 Христо Милчев Илиев  
  71 1849 Христина Венциславова Стоянова  
  72 1850 Цветалина Лазкова Стефанова  
  73 1851 Цветомир Руменов Иванов  
  74 1852 Цветомир Иванов Генчев  
  75 1853 Цветалина Неделчева Димитрова  
  76 1854 Юлия Пламенова Кръстева  
  77 1855 Явор Николов Стефанов  
  78 1856 Васил Димов Кънчев  
  79 1857 Свилен Проданов Станчев  
  80 1858 Емил Михайлов Евтимов  
  81 1859 Семра Зейналова Велиева  
  82 1860 Ивайло Минков Маринов  
1995/1996 1 1861 Йоана Иванова Минева  
  2 1862 Калинка Симеонова Пенчева  
  3 1863 Калоян Иванов Колев  
  4 1864 Кина Неделчева Велчева  
  5 1865 Любомир Павлинов Петров  
  6 1866 Лидия Милкова Станчева  
  7 1867 Миглена Илиева Минкова  
  8 1868 Миглена Стефанова Иванова  
  9 1869 Милуш Станков Бонев  
  10 1870 Мариела Веселинова Данаилова  
  11 1871 Мария Пламенова Петрова  
  12 1872 Мариян Станчев Станев  
  13 1873 Милена Иванова Петрова  
  14 1874 Мергюл Сюлейманова Пашева  
  15 1875 Мерсие Али Хасан  
  16 1876 Николай Стелиянов Колев  
  17 1877 Невин Сервет Кула  
  18 1878 Недежда Илиева Георгиева  
  19 1879 Наталия Янкова Мичева  
  20 1880 Мария Арвамова Ботева  
  21 1881 Албена Николова Атанасова  
  22 1882 Алтънай  Хюсеин Али  
  23 1883 Айше Сюлейманова Исмаилова  
  24 1884 Ахтер Исметов Мехмедов  
  25 1885 Бистра Иванова Богданова  
  26 1886 Валентина Георгиева Иванова  
  27 1887 Виктория Атанасова Николова  
  28 1888 Гануша Неделчева Георгиева  
  29 1889 Георги Тотев Иванов  
  30 1890 Деян Колев Дончев  
  31 1891 Диляна Иванова Косева  
  32 1892 Десислава Йорданова Дочева  
  33 1893 Дора Цонева Велчева  
  34 1894 Десислава  Красимирова Любенова   
  35 1895 Деница Сашкова Дачева  
  36 1896 Добрин Петров Георгиев  
  37 1897 Елза Миткова Венкова  
  38 1898 Зейнеб Хасанова Керимова  
  39 1899 Ивелина Петрова Минева  
  40 1900 Йолина Максимова Георгиева  
  41 1901 Пламен Василев Пенчев  
  42 1902 Рейхан Али Ахмед  
  43 1903 Светослава Ангелова Светославова  
  44 1904 Саофия Ганчева Ганева  
  45 1905 Стефан Труфчев Славов  
  46 1906 Светланка Георгиева Тодорова  
  47 1907 Свилен Красимиров Василев  
  48 1908 Севда Зевджетова Ахмедова  
  49 1909 Селвин Джеват Зюхтю  
  50 1910 Снежана Ненчева Стайкова  
  51 1911 Сениха Фикретова Алиева  
  52 1912 Севги Мюслюмова Ибрямова  
  53 1913 Сузан Сабриева Изетова  
  54 1914 Ферхан Кабилов Етемов  
  55 1915 Шергун Закирова Сюлейманова  
  56 1916 Шефкет Рефет Шефкет  
  57 1917 Юрий Андреев Андреев  
1996/1997 1 1918 Силвия Николаева Колева А
  2 1919 Светлин Станчев Русев Б
  3 1920 Светломир Алексиев Маринов Б
  4 1921 Светослава  Богомилова Иванова Б
  5 1922 Станислав Руменов Занков Б
  6 1923 Самедин Салим Сабит В
  7 1924 Сехер Ахмедова Хасанова В
  8 1925 Станислава Тодорова Радева В
  9 1926 Сюлбие Али Сали В
  10 1927 Силвия Светломирова Горанова Г
  11 1928 Сузан Сабахаттинова  Закирова Г
  12 1929 Тюркян Рафет Халил В
  13 1930 Тюркян Зияева Алиева Г
  14 1931 Фисун Ефраимова Ибрахимова Г
  15 1932 Чавдар Стоянов Ковачки А
  16 1933 Шенай Ердоан Шевкет Г
  17 1934 Латинка Йорданова Иванова Б
  18 1935 Левент  Али Апти В
  19 1936 Марина Христова Тодорова А
  20 1937 Маринка Димитъровна Павлова А
  21 1938 Мартин Росенов Маринов А
  22 1939 Магдалена Ганчева Ганчева Б
  23 1940 Мюкерем Фахридинова Идаетова В
  24 1941 Михаела Недялкова Йовчева  Г
  25 1942 Михаил Ненов Михайлов Г
  26 1943 Нели Петрова Гавраилова А
  27 1944 Николай Борисов Бонев Б
  28 1945 Назифе Хюсмянова Османова Г
  29 1946 Наталия Радкова Недева Г
  30 1947 Николай Неделчев Викторов Г
  31 1948 Наталия Добрева Тодорова Г
  32 1949 Павлина Георгиева Георгиева Б
  33 1950 Петър  Димов Агапов В
  34 1951 Пламена Пенкова Димитрова В
  35 1952 Павлина Иванова Богданова Г
  36 1953 Ралица Георгиева Маринова Б
  37 1954 Силвена Лазарова Славова А
  38 1955 Стела Димитрова Йорданова А
  39 1956 Диана Атанасова Александрова Б
  40 1957 Десислава Матеева Матеева В
  41 1958 Диана Русева Русева В
  42 1959 Димитър Радославов Райчев В
  43 1960 Елена Пламенова Рашкова А
  44 1961 Емилия Радева Радева Б
  45 1962 Емил Емилов Радев В
  46 1963 Здравко Георгиев Георгиев В
  47 1964 Ивайло Антонов Илиев А
  48 1965 Искрен Дончев Георгиев А
  49 1966 Иво Стоянов Рахов  А
  50 1967 Ивайло Петров Иванов Б
  51 1968 Ивайло Стоянов Йорданов Б
  52 1969 Иван Руменов Великов Б
  53 1970 Искра Красимирова Гатева Б
  54 1971 Искрена Станчева Иванова В
  55 1972 Катя Павлинова Петрова Б
  56 1973 Катерина Владимирова Петкова  
  57 1974 Корнелия Станева Кръстева В
  58 1975 Кремена Милчева Петрова В
  59 1976 Александър Любомиров Стефанов А
  60 1977 Анатолий Стефанов Аврамов А
  61 1978 Ангел Стефанов Тодоров  А
  62 1979 Айлин Решадова Маджарова Б
  63 1980 Александра Людмилова Дякова Б
  64 1981 Андрей Филипов Атанасов Б
  65 1982 Анелия Стефанова Борисова Б
  66 1983 Айджан Зюлябедин Кямил В
  67 1984 Али Ибрям Али В
  68 1985 Айлин Али Гендж Г
  69 1986 Борислав Иванов Иванов В
  70 1987 Бахрие Неждет Хюсеин Г
  71 1988 Владимир Гечев Жеков А
  72 1989 Вероника Коцева Белчева Г
  73 1990 Виргиния Вилхелмова Дъбева Г
  74 1991 Георги  Деянов  Спасов А
  75 1992 Гьонюл Реджеб Исмаил Г
  76 1993 Даниела Иванова Михова А
  77 1994 Деян Станиславов Гичев А
  78 1995 Драгомир Пенчев Пенчев А
  79 1996 Даниела Юлиянова Иванова Б
  80 1997 Деница Йорданова Дончева Б
  81 1998 Валерия Пламенова Петрова Б
1997/1998 1 1999 Александър Светлинов Младенски А
  2 2000 Боян Александров Венков А
  3 2001 Венцислава Харева Цанева А
  4 2002 Деница Иванова Димитрова А
  5 2003 Иван Василев Дамянов А
  6 2004 Камен Любомиров Тушев А
  7 2005 Кенан Ибрахим Сали А
  8 2006 Марияна Валентинова Янева А
  9 2007 Михаил Парашкевов Тодоров А
  10 2008 Назифе Исметова Исмаилова А
  11 2009 Найден Стоянов Пенев А
  12 2010 Наталия Димитрова Атанасова А
  13 2011 Никола Димитров Чакъров А
  14 2012 Николай Димитров Бонев А
  15 2013 Николай Йорданов Йорданов А
  16 2014 Николай Лъчезаров Георгиев А
  17 2015 Радослав Любомиров Тушев А
  18 2016 Силвия Милушева Стефанова А
  19 2017 Стамен Петромиров Петров А
  20 2018 Танжу Себайтин Рамадан А
  21 2019 Тодор Денчев Владов А
  22 2020 Цветелина Валериевна Кожанова А
  23 2021 Шенол Селим Ибрям А
  24 2022 Айнур Фикретова Караахмедова Б
  25 2023 Алиш Даудов Кьосев Б
  26 2024 Атче Хюсеин Мехмед Б
  27 2025 Валентина Станишева Величкова Б
  28 2026 Даниела Димитрова Великова Б
  29 2027 Деяна  Варчева Георгиева Б
  30 2028 Джелил Кязъмов Алиев Б
  31 2029 Евгения Пламенова Костова  Б
  32 2030 Лилия Венкова Друмева Б
  33 2031 Лиляна Георгиева Петрова Б
  34 2032 Мерлин Якуб Реджеб Б
  35 2033 Михаил Александров Чакъров Б
  36 2034 Михаил Колев Минчев Б
  37 2035 Наталия Димитрова Иванова Б
  38 2036 Нурай Реджебова Ферадова Б
  39 2037 Петя Иванова Косева Б
  40 2038 Радостин Миленов Радев Б
  41 2039 Светла Вилянова Великова  Б
  42 2040 Светлана Георгиева Василева Б
  43 2041 Светослав Петров Коцев Б
  44 2042 Тюркян Махмудова Кадирова Б
  45 2043 Цветомира Иванова Атанасова Б
  46 2044 Айлин Хасан Башева В
  47 2045 Бела Стойчева Димитрова В
  48 2046 Евгения Петкова Енчева В
  49 2047 Габриела Красимирова Иванова В
  50 2048 Гюнел Амди Илияз В
  51 2049 Десислав Красимиров Вълчев В
  52 2050 Джефер Мюслядин Джефер В
  53 2051 Добромира Димитрова Димитрова В
  54 2052 Ивелина Атанасова Кирилова В
  55 2053 Калина Йорданова Колева В
  56 2054 Красимира Христова Киранова В
  57 2055 Светослав Стоянов Христов В
  58 2056 Сейде Февзиева Парсова В
  59 2057 Татяна Стефанова Стоянова В
  60 2058 Хасан Рамаданов Хасанов В
1998/1999 1 2059 Биргюл Ридванова Хебибова А
  2 2060 Велина Великова Димитрова А
  3 2061 Велимира Наскова Великова А
  4 2062 Галин Руменов Димитров А
  5 2063 Георги Филипов Калоянов А
  6 2064 Дилян Димитров Йорданов А
  7 2065 Деница Тодорова Добрева А
  8 2066 Елена Георгиева Йорданова А
  9 2067 Елена Георгиева Михайлова А
  10 2068 Емилия Василева Ганчева А
  11 2069 Иван Георгиев Табаков А
  12 2070 Илиян Неделчев Бобев А
  13 2071 Невил Назиф Мехмед А
  14 2072 Николай Евгениев Гьоков А
  15 2073 Николай Илиев Новаков А
  16 2074 Нурджан Кадир Салим А
  17 2075 Сибел Кямил Кадир А
  18 2076 Сузан Илми Мустафа А
  19 2077 Теодор Стоилов  Петков А
  20 2078 Тодор Костадинов Тодоров А
  21 2079 Христина Иванова Христова А
  22 2080 Юлия Юлиянова Матева А
  23 2081 Анна Стойчева Вълчева Б
  24 2082 Геновева Цветанова Николаева Б
  25 2083 Десислава Петрова Кателиева Б
  26 2084 Есмерай Тефик Ибрахим Б
  27 2085 Жасмин Басриева Ахмедова Б
  28 2086 Жесмин Сали Халил Б
  29 2087 Ивайло Тодоров Крушевски Б
  30 2088 Илияна Георгиева Димитрова Б
  31 2089 Ирена Цанкова Колева Б
  32 2090 Лиляня Петрова Димитрова Б
  33 2091 Мартин Димитров Димитров Б
  34 2092 Миглена Райчева Стефанова Б
  35 2093 Никола Дениславов Хаджипетков Б
  36 2094 Петя Тодорова Петрова Б
  37 2095 Росица Йорданова Русева Б
  38 2096 Ростислав Вячеславович Максимов Б
  39 2097 Сениха Аляйдинова Джиниева Б
  40 2098 Сибел Буран Ахмед Б
  41 2099 Сибел Назъм Рагуб Б
  42 2100 Соня Стоянова Василева Б
  43 2101 Султан Хюсеинова Ибрямова Б
  44 2102 Тезджан Мустафа Изет Б
  45 2103 Тихомира Неделчева Николова Б
  46 2104 Юлиан Красимиров Малчев Б
  47 2105 Боряна Илиева Бонева В
  48 2106 Десислава Пламенова Христова В
  49 2107 Диляна Пейнова Тодорова В
  50 2108 Зюмрют Наджиева Кедикова В
  51 2109 Илияна Денчева Банчева В
  52 2110 Йорданка Неделчева Петкова В
  53 2111 Йорданка Цонева Маркова В
  54 2112 Кадрие Ведатова Бехчетова В
  55 2113 Марианна Георгиева Георгиева В
  56 2114 Мирослава Йрданова Русева В
  57 2115 Пламен Руменов  Ватев В
  58 2116 Петър Димитров Атанасов В
  59 2117 Петя Андонова Мичева В
  60 2118 Сава Димитров Тодоров В
  61 2119 Сюзан Назмиева Якубова В
  62 2120 Таня Стаменова Георгиева В
  63 2121 Траян Николов Петков В
  64 2122 Ферихан Зияева Алиева В
  65 2123 Цвета Ганчева Ганева В
  66 2124 Цветалин Димитров Добрев В
  67 2125 Яница Недялкова Неделчева В
  68 2126 Яница Стоянова Георгиева В
  69 2127 Айля Али Ибрям Г
  70 2128 Айрие Рейхан Халил Г
  71 2129 Айсен Зюхтиева Хамидова Г
  72 2130 Анелия Николаева Малчева Г
  73 2131 Вехдетин Иззетов Таракчиев Г
  74 2132 Венцислава Йрданова Семова Г
  75 2133 Венцислав Славчев Савков Г
  76 2134 Гюлбие Ниязи Ибош Г
  77 2135 Ивелина Драгомирова Петрова Г
  78 2136 Ивета Миткова Иванова Г
  79 2137 Исуф Илми Хатиб Г
  80 2138 Леман Сали Заид Г
  81 2139 Метине Мустафа Гендж Г
  82 2140 Момчил Свиленов Маринов Г
  83 2141 Пейо Николов Пеев Г
  84 2142 Рефие Рамисова Кедикова Г
  85 2143 Христина Добринова Добрева Г
  86 2144 Шенай Бахриева Алиева Г
  87 2145 Емел Невзатова Съдкъева  
1999/2000 1 2146 Александр Романович Горюшко А
  2 2147 Борис Насков Анастасов А
  3 2148 Борислав Пейчев Златев А
  4 2149 Ваня Емилова Мирчева А
  5 2150 Владимир Руменов Пелтеков А
  6 2151 Десислава Младенова Атанасова А
  7 2152 Емил Василев Миланов А
  8 2153 Ивелина Миткова Иванова А
  9 2154 Илиана Стоянова Славова А
  10 2155 Кирил Младенов Петров А
  11 2156 Кремена Валентинова Димитрова А
  12 2157 Кремена Димитрова Бонева  А
  13 2158 Марин Петров Маринов А
  14 2159 Радостин Добромиров Донев А
  15 2160 Селиме Ахмедова Мехмедова А
  16 2161 Семра Салим Саравели А
  17 2162 Силвия Илиева Куртева А
  18 2163 Снежана Пейчева Иванова А
  19 2164 Стамен Илков Колев А
  20 2165 Тервел Емилов Проданов А
  21 2166 Хафизе Аднан Ахмед А
  22 2167 Адриана Стефанова Стефанова Б
  23 2168 Айлин Исмет Шефкет Б
  24 2169 Айсел Мюслюм Керим Б
  25 2170 Айше Османова Ахмедова Б
  26 2171 Анелия Бранимирова Караджова Б
  27 2172 Ася Асенова Кьорова Б
  28 2173 Виолета Иванова Катева Б
  29 2174 Георги Атанасов Атанасов Б
  30 2175 Геоги Евгениев Драганов Б
  31 2176 Гергана Неделчева Иванова Б
  32 2177 Даниел Иванов Хинчев Б
  33 2178 Даниела Костова Узунова Б
  34 2179 Емил  Неделчев Неделчев Б
  35 2180 Емине Мюслюм Мухарем Б
  36 2181 Ердоан Ридванов Караманов Б
  37 2182 Иван Димитров Иванов Б
  38 2183 Ина Миленова Костадинова Б
  39 2184 Йонка Жекова Стойчева Б
  40 2185 Мариета Младенова Янкова Б
  41 2186 Мариета Русева Маринова Б
  42 2187 Мая Алдинова Бозова Б
  43 2188 Нюлюфер Мухарем Якуб Б
  44 2189 Светлин Недков Цонев Б
  45 2190 Севда Исмаилова Хасанова Б
  46 2191 Станислав Неделчев Неделчев Б
  47 2192 Татяна Йорданова Димитрова Б
  48 2193 Антоанета Атанасова Ласина В
  49 2194 Гюлхан Салим Сюлейман  В
  50 2195 Десислава Станчева Христова В
  51 2196 Дилбер Метин Камбер В
  52 2197 Доротея Стефанова Димитрова В
  53 2198 Елица Александрова Чакърова В
  54 2199 Еркин Еркян Ефраим В
  55 2200 Жана Станчева Цанева В
  56 2201 Ивайло Петров Петров В
  57 2202 Илиан Евгениев Гьоков В
  58 2203 Лейля Мехмед Мухарем В
  59 2204 Миглена Стоянова Петрова В
  60 2205 Надежда Торова Ганчева В
  61 2206 Неделчо Василев Неделчев В
  62 2207 Нихал Хюсеин Реджеб В
  63 2208 Светлан Красимиров Маринов В
  64 2209 Сергей Евгениев Драганов В
  65 2210 София Стоянова Стоянова В
  66 2211 Събина Вергилова Вълчева В
  67 2212 Теодора Стоянова Савова В
  68 2213 Цветелина Иванова Димитрова В
  69 2214 Боряна Васкова Асенова В
  70 2215 Таня Красимирова Иванова  
  71 2216 Сейхан Османов Акифов   
2000/2001 1 2217 Айлин Айдънова Исмаилова А
  2 2218 Алтънай Али Енвер А
  3 2219 Анета Димчева Георгиева А
  4 2220 Атон Николаев Цанчев А
  5 2221 Биляна Красимирова Василева А
  6 2222 Виолета Красимирова Тодорова А
  7 2223 Галина Гатева Маринова А
  8 2224 Десислава Цанкова Цачева А
  9 2225 Иван Валентинов Соколов А
  10 2226 Ивелина Христова Иванова А
  11 2227 Калин Димитров Димитров А
  12 2228 Лазар Кънчев Лазаров А
  13 2229 Лилия Стелиянова Колева  А
  14 2230 Мирослава Торова Добрева А
  15 2231 Наделина Георгиева Димитрова А
  16 2232 Силвена Иванова Димитрова А
  17 2233 Силвия Георгиева Илиева А
  18 2234 Сузан Найдинова Ахмедова А
  19 2235 Петя Красимирова Стефанова А
  20 2236 Ваня Богомилова Терзиева Б
  21 2237 Владимир Георгиев Димов Б
  22 2238 Елена Любомирова Стоянова Б
  23 2239 Емилия Емилова Ангелова Б
  24 2240 Илияна Дочева Илиева Б
  25 2241 Искрен Боянов Великов Б
  26 2242 Йовка Стоянова Йовчева Б
  27 2243 Йордан Младенов Андреев Б
  28 2244 Катина Красенова Цонева  Б
  29 2245 Мартин Юлианов Матев Б
  30 2246 Катина Ценова Николова Б
  31 2247 Константин Константинов Георгиев Б
  32 2248 Кънчо Димитров Кънчев Б
  33 2249 Мариела Николаева Димитрова Б
  34 2250 Марина Иванова Андреева Б
  35 2251 Мехмед Бехчет Хадживели Б
  36 2252 Миглена Станчева Иванова Б
  37 2253 Наталия Младенова Кирилова Б
  38 2254 Петя Ангелова Петкова  Б
  39 2255 Пламен Веселинов Павлов Б
  40 2256 Пламен Стойков Петков Б
  41 2257 Ростислав Николаев Маринов Б
  42 2258 Светлана Димитрова Баланска Б
  43 2259 Сесил Еролова Кедикова Б
  44 2260 Фатме Баръшева Мехмедова Б
  45 2261 Фериде Ниязи Юсуф Б
  46 2262 Християна Василиу Мазияни Б
  47 2263 Айсун Зюхтиева Хамидова В
  48 2264 Алексей Христов Сабинов В
  49 2265 Евшен Исмет Мехмед В
  50 2266 Елвин Ердоан  Шевкет В
  51 2267 Елица Стефанова Дунчева В
  52 2268 Елмира Алиева Мехмедова В
  53 2269 Зюхтю Джеват Зюхтю В
  54 2270 Ибрахим Мухарем Юсеин В
  55 2271 Кремена Иванова Катева В
  56 2272 Петър Николаев Колев В
  57 2273 Салиха Назмиева Якубова В
  58 2274 Светлана Атанасова Йорданова В
  59 2275 Севдие Бейтула Джалил В
  60 2276 Сема Ердинч Сюлейман  В
  61 2277 Сюзан Вадет Реджеб В
  62 2278 Цветомира Стоянова Драгнева В
  63 2279 Юнел Хъкметов Исмаилов В
  64 2280 Жули Петрова Симеонова В
2001/2002 1 2281 Айлин Ибрям Али Г
  2 2282 Асие Ремзиева Сарова Г
  3 2283 Алеся Стефанова Гердева Г
  4 2284 Атанас Йорданов Темелков Г
  5 2285 Бистра Пламенова Ботева  Г
  6 2286 Виолина Димчева Димова Г
  7 2287 Елиз Хълфи Хасан  Г
  8 2288 Емил Емилов Савов Г
  9 2289 Ивайло Руменов Трифонов Г
  10 2290 Ивелина Георгиева Калева Г
  11 2291 Мартин Добромиров Господинов Г
  12 2292 Мартин Иванов Джебаров Г
  13 2293 Надежда Колева Минчева Г
  14 2294 Неджиб Ремзиев Неджибов Г
  15 2295 Нели Илиева Христова Г
  16 2296 Наталия Димитрова Лакова Г
  17 2297 Николай Тошков Николов Г
  18 2298 Нурхаят Осман Хасан Г
  19 2299 Пламена Василева Пешева Г
  20 2300 Силвия Живкова Жекова Г
  21 2301 Теодор Юлианов Георгиев Г
  22 2302 Цветелина Цветкова Александрова Г
  23 2303 Силвия Гавраилова Василева Г
  24 2304 Айлин Ахмед Шукри Д
  25 2305 Айсел Мустафова Абтулова Д
  26 2306 Борислав Светлозаров Симеонов Д
  27 2307 Гергана Руменова Генчева Д
  28 2308 Дарин Красимиров Димитров Д
  29 2309 Елиф Сюлейманова Карамусова Д
  30 2310 Зелиха Исмет Шефкед Д
  31 2311 Ивелина Колева Тодорова Д
  32 2312 Илкнур Илханова Ибрямова Д
  33 2313 Йордан Иванов Атанасов Д
  34 2314 Любомира Любенова Русанова Д
  35 2315 Петър Стоянов Стоянов Д
  36 2316 Мариана Радева Добрева Д
  37 2317 Мирослав Мирославов Василев Д
  38 2318 Михаил Филипов Атанасов Д
  39 2319 Полина Пламенова Ангелова Д
  40 2320 Ростислав Росенов Райчев Д
  41 2321 Семра Мехмед Сабри Д
  42 2322 Силвена Мичева Балева Д
  43 2323 Стефка Пенкова Кръстева Д
  44 2324 Стойко Валентинов Димов Д
  45 2325 Хами Ибрахимов Хамиев Д
  46 2326 Хюлия Ахмед Мехмед Д
  47 2327 Явор Николаев Неделчев Д
2002/2003 1 2328 Александър Иванов Петков А
  2 2329 Анна Руменова Минчева А
  3 2330 Анна Христова Червенска А
  4 2331 Гергана Димитрова Коларова А
  5 2332 Десислава Красимирова Димитрова А
  6 2333 Димитър Ганчев Гатев А
  7 2334 Димитър Иванов Димитров А
  8 2335 Елис Мустафа Ахмед А
  9 2336 Емилия Пешева Димитрова А
  10 2337 Зюхра Февзи Сюлейман А
  11 2338 Ива Мирчева Иванова А
  12 2339 Мартин Тошков Василев А
  13 2340 Мемиш Хасан Мемиш А
  14 2341 Надя Пенкова Стоянова А
  15 2342 Налян Рафи Сами А
  16 2343 Николай Василев Николов А
  17 2344 Николай Тодоров Николов А
  18 2345 Нина Славчева Николова А
  19 2346 Пламена Славова Максимова А
  20 2347 Сание Веждиева Ахмедова А
  21 2348 Светлана Горчева Тодорова А
  22 2349 Станислав Ангелов Ангелов А
  23 2350 Ферсах Закир Юмер А
  24 2351 Хабибе Мехмедова Коджаалиева А
  25 2352 Юнал Фихредин Мухарем А
  26 2353 Агния Росенова Маринова Б
  27 2354 Айлин Ахмедова Мехмедова Б
  28 2355 Вержиния Найденова Димитрова Б
  29 2356 Веселин Николаев Маринов Б
  30 2357 Георги Валентинов Георгиев Б
  31 2358 Дениз Хюсеинов Амишев Б
  32 2359 Деница Георгиева Георгиева Б
  33 2360 Диана Ангелова Нейкова  Б
  34 2361 Ервин Еркян Ефраим Б
  35 2362 Ирена Стоянова Иванова Б
  36 2363 Йордан Станчев Томов Б
  37 2364 Любомир Харизанов Янков Б
  38 2365 Марина Маринова Колева Б
  39 2366 Мерлин Ахмед Шукри Б
  40 2367 Мирослава Стоянова Колева Б
  41 2368 Румен Стойков Петков Б
  42 2369 Севдалина Албенова Палова Б
  43 2370 Силвена Иванова Илиева Б
  44 2371 Силвия Йорданова Русева Б
  45 2372 Теодора Георгиева Каменарова Б
  46 2373 Траян Христов Петров Б
  47 2374 Фатме Гюрджанова Басриева Б
  48 2375 Ферихан Мехмед Шабан Б
  49 2376 Филиз Сейхан Ниязи Б
  50 2377 Филип Илиев Филипов Б
  51 2378 Хюсние Федаил Хюсеин Б
  52 2379 Айсел Фикрет Таракчи В
  53 2380 Билял Мехмедов Мехмедов В
  54 2381 Василена Бончева Христова В
  55 2382 Гюлвер Велиева Велиева В
  56 2383 Емел Хайредин Закир В
  57 2384 Емилия Славчева Савкова В
  58 2385 Коста Василев Колев В
  59 2386 Мюсемме Ибрям Хасан В
  60 2387 Ралица Петкова Цонева  В
  61 2388 Решат Хасанов Кадовлов В
  62 2389 Светлана Недкова Борисова В
  63 2390 Фикрие Баязит Сюлейман В
  64 2391 Халиме Юсеинова Адемова В
2003/2004 1 2392 Антон Яворов Антонов А
  2 2393 Антония Иванова Георгиева А
  3 2394 Асена Василева Добрева А
  4 2395 Ахмед Ризаев Хюсеинов А
  5 2396 Васил Димитров Йорданов А
  6 2397 Галена Диянова Йорданова А
  7 2398 Диана Христова Иванова А
  8 2399 Димитър Цанков Димитров А
  9 2400 Добри Атанасов Добрев А
  10 2401 Добромир Иванов Добрев А
  11 2402 Ива Господинова Димитрова А
  12 2403 Йордан Иванов Енчев А
  13 2404 Калин Севдалинов Йорданов А
  14 2405 Мариета Валентинова Павлова А
  15 2406 Мартин Драгомиров Николаев А
  16 2407 Мирена Трифонова Трифонова А
  17 2408 Николай Атанасов Зарков  А
  18 2409 Панайот Цонев Цанков А
  19 2410 Пеньо Цонев Пенев А
  20 2411 Росица Серьожева Серафимова А
  21 2412 Светломир Анков Аврамов  А
  22 2413 Славена Петрова Христова  А
  23 2414 Цветомир Стефанов Хаджистанев А
  24 2415 Шюкри Назъмов Шюкриев А
  25 2416 Явор Димитров Иванов А
  26 2417 Явор Николов Атанасов А
  27 2418 Ангел Руменов Русанов Б
  28 2419 Велчо Стойчев Велчев Б
  29 2420 Деница Венциславова Маринова Б
  30 2421 Десислава Янева Мутафчиева Б
  31 2422 Елис Белгинова Ахмедова Б
  32 2423 Елис Сабри Сахлим Б
  33 2424 Ертан Есат Мехмед Б
  34 2425 Захари Станимиров Касабов Б
  35 2426 Зинеб Назиф Халил Б
  36 2427 Ивелина Светославова Малчева Б
  37 2428 Имелина Стоянова Иванова Б
  38 2429 Ирена Ангелова Иванова Б
  39 2430 Ирена Красимирова Иванова  Б
  40 2431 Ирена Росенова Хубанова Б
  41 2432 Мануела Друмева Друмева Б
  42 2433 Милка Йорданова Темелкова Б
  43 2434 Нежля Ергун Исмаил Б
  44 2435 Пламена Руменова Живкова Б
  45 2436 Ралица Миленова Петрова Б
  46 2437 Ремзие Хайредин Хайри Б
  47 2438 Свилена Светославова Славева Б
  48 2439 Соня Йорданова Христова Б
  49 2440 Тихомир Петров Коцев Б
  50 2441 Цветелина Дацкова Кондова Б
  51 2442 Шенай Ахмед Сальовлу Б
  52 2443 Айше Юмер Дервиш В
  53 2444 Айнур Мустафова Мехмедова В
  54 2445 Бойко Иванов Божинов В
  55 2446 Вергиния Георгиева Цветанова В
  56 2447 Галин Стоянов Петров В
  57 2448 Гюнюл Ахмед Ахмед В
  58 2449 Деян Димитров Николов В
  59 2450 Евгения Михайлова Чинева В
  60 2451 Елица Николаева Борисова В
  61 2452 Ива Борисова Кюлюмова В
  62 2453 Ивайло Стефанов Гецов В
  63 2454 Иванка Илиева Илиева В
  64 2455 Исуф Мехмед Джибърджи В
  65 2456 Кольо Йовчeв Колев В
  66 2457 Мирена Ценкова Симеонова В
  67 2458 Надежда Славова Илиева В
  68 2459 Нeхибер Исмаил Исмаил В
  69 2460 Нина Йорданова Петрова В
  70 2461 Пламена Пламенова Алекова В
  71 2462 Севим Сюлейманова Ахмедова В
  72 2463 Стамен Стефанов Цонев В
  73 2464 Стоил Контантинов Ковачев В
  74 2465 Суна Емел Данаджъ В
  75 2466 Христина Валентинова Христова  В
  76 2467 Хюсеин Гюрселов Пашов В
  77 2468 Явор Илиянов Илиев В
2004/2005 1 2469 Александра Александрова Филипова А
  2 2470 Аспарух Ивелинов Висков А
  3 2471 Бойко Красимиров Стоянов А
  4 2472 Валерия Петрова  Станкова А
  5 2473 Габриела Анчева Хараламбиева А
  6 2474 Дарин Росенов Страхилов А
  7 2475 Димитър Георгиев Георгиев А
  8 2476 Мария Пламенова Цанкова А
  9 2477 Мина Илкова Колева А
  10 2478 Надежда Недкова Спасова А
  11 2479 Никола Георгиев Стоянов А
  12 2480 Николай Пенков Стоянов А
  13 2481 Петър Георгиев Георгиев А
  14 2482 Преслава Илиева Бонева А
  15 2483 Рефат Мустафов Кичуков А
  16 2484 Румен Николаев Денев А
  17 2485 Свилен Стоянов Воденичаров А
  18 2486 Юлияна Боянова Минчева А
  19 2487 Александър Любомиров Райчев В
  20 2488 Анастасия Пламенова Стоянова В
  21 2489 Атидже Рийзаева Хюсеинова В
  22 2490 Валерия Ивелинова Иванова В
  23 2491 Вергиния Геогиева Гутева В
  24 2492 Вяра Теодорова Ноева В
  25 2493 Ганиме Ебазерова Юнузова В
  26 2494 Емине Арифова Мустафова В
  27 2495 Исмигюл Сюлейман Мюрсел В
  28 2496 Мария Степановна Голякова В
  29 2497 Момчил Цветанов Ризов В
  30 2498 Петър Янков Янков В
  31 2499 Пламена Христова Христова В
  32 2500 Радка Димитрова Тодорова В