Учители в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“

Христо Червенски Преподавател по Физика и астрономия

д-р инж. Христо Терзиев Преподавател по Информационни технологии и Информатика

Кремена Стоянова Преподавател по Английски език

Георги Димитров Преподавател по Физическо възпитание и спорт

Екатерина Колева Преподавател по География и история

Емилия Станкова Преподавател по Математика

Светлана Занкова Пом.-директор по УД. Преподавател по Биология

Веселин Керемедчиев Преподавател по География

Румяна Григорова Преподавател по Математика

Светла Възелова Преподавател по Български език и литература

Олга Събева Преподавател по Английски език

Елена Ачева Преподавател по Български език и литература

Антоанета Костадинова Преподавател по Български език и литература

Ваня Минчева Преподавател по Музика

Величка Маркова Преподавател по Информатика

Милена Стоянова Преподавател по Физическо възпитание и спорт

Геновева Пенева Преподавател по Химия

Дияна Добрева Преподавател по Биология

Теодор Тодоров Преподавател по Философски цикъл

Мариана Николова Преподавател по Математика и информатика

Калина Иванова Преподавател по Английски език

Стоян Петров Преподавател по Физическо възпитание и спорт

Мартин Катев Преподавател по Математика и информатика

инж. Ирина Минкова Преподавател по Информационни технологии

Незиха Арабаджиева Преподавател по Математика

Денис Ниязиев Преподавател по Физическо възпитание и спорт

Турхан Сюлейманов Преподавател по Информатика

Даниела Куманова Преподавател по Руски език

инж. Надя Добрева Преподавател по Информационни технологии

Ирена Димитрова Преподавател по Български език и литература

Лена Петкова Преподавател по Английски език

Доротея Райкова Преподавател по Английски език

Станислав Петров Преподавател по Английски език

Таня Кидакова Училищен психолог

Красимир Стоянов Преподавател по Български език и литература

Заявление за отсъствия

В сила от 15 септември 2017 година

ppmg logoУченик може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:

1. по медицински причини – след представяне на медицински документ, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение;

2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование – при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, и от институцията, от името на която участва в тях, и след потвърждение от родителя.

3. до 3 учебни дни в една учебна година с разрешение на класния ръководител въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя. В случай че заявлението не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят, уведомява класния ръководител и подава заявление след направеното отсъствие, но не по-късно от 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ РАЗПЕЧАТВА ОТ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ГИМНАЗИЯТА ИЛИ СЕ ПОЛУЧАВА ОТ КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО.

4. до 7 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието. ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ РАЗПЕЧАТВА ОТ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА УЧИЛИЩЕТО ИЛИ СЕ ПОЛУЧАВА ОТ КАНЦЕЛАРИЯТА, СЛЕД КОЕТО СЕ ПОДАВА ЛИЧНО ОТ РОДИТЕЛЯ СРЕЩУ ВХОДЯЩ НОМЕР.

Заявление за отсъствия с разрешение на класния ръководител =>

Заявление за отсъствия с разрешение на директора на училището =>

Покана за дарения

Актуално

Корея в сърцето на нашия петокласник Мирослав Андреев

Десетки са нашите ученици, които изучават корейски, защото [ ... ]

НовиниОще...
Прием 2022/2023 в ППМГ

Прием за учебната 2022/2023 година в ППМГ „Академик Никола [ ... ]

ПриемОще...
Математическо състезание Европейско кенгуру

Задачи за 1 клас ==>>

Задачи за 2 kлас ==>>

Задачи за 3 [ ... ]

Олимпиади и състезанияОще...
Още новини