Спортни игри в ППМГ "Акад. Никола Обрешков"

ППМГ

Начало:

07.03.2022 год. от 10:30 часа.

При лошо време във училищния салон.