Учители в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“

Антоанета Костадинова Преподавател по български език и литература

Веселин Керемедчиев Преподавател по география

Георги Димитров Преподавател по физическо възпитание и спорт

Милена Стоянова Преподавател по физическо възпитание и спорт

инж. Христо Терзиев Преподавател по информационни технологии

Радостина Рахчева Преподавател по немски език

Румяна Григорова Преподавател по Математика

Христо Червенски Преподавател по физика и астрономия

Олга Събева Преподавател по английски език

Мариана Николова Преподавател по математика и информатика

Геновева Пенева Преподавател по химия

Дияна Добрева Преподавател по биология

Светлана Занкова Пом.-директор по УД. Преподавател по биология

Величка Маркова Преподавател по информатика

Светла Възелова Преподавател по български език и литература

Елена Ачева Преподавател по български език и литература

Екатерина Колева Преподавател по география и история

Кремена Стоянова Преподавател по английски език

Теодор Тодоров Преподавател по философски цикъл

Веселин Веселинов Преподавател по химия

инж. Надя Добрева Преподавател по информационни технологии

Ирена Димитрова Преподавател по български език и литература

инж. Ирина Минкова Преподавател по информационни технологии

Красимир Стоянов Преподавател по български език и литература

Станислав Петров Преподавател по английски език

Снежина Огнянова Преподавател по математика

Турхан Сюлейманов Преподавател по Информатика

Калина Иванова Преподавател по английски език

Нина Дойнова Преподавател по история

Незиха Арабаджиева Преподавател по математика

Лена Петкова Преподавател по английски език

Доротея Райкова Преподавател по английски език

Таня Кидакова Училищен психолог

Стоян Петров Преподавател по физическо възпитание и спорт

Стоянка Димитрова Преподавател по физика

Учители

Преподаватели по български език и литература

1. Светла Възелова

2. Антоанета Костадинова

3. Елена Ачева

4. Ирена Димитрова

5. Красимир Стоянов

Преподаватели по английски език

1. Лена Петкова

2. Доротея Райкова

3. Олга Събева

4. Кремена Стоянова

5. Калина Иванова

6. Станислав Петров

 7. Даниела Узунова

Преподаватели по математика

1. Емилия Станкова

2. Румяна Григорова

3. Мариана Николова

4. Незиха Арабаджиева

5. Снежина Огнянова

Преподаватели по информатика

1. Величка Маркова

2. Мариана Николова

3. Турхан Сюлейманов

Преподаватели по информационни технологии

1. Нели Стоянова

2. инж. Христо Терзиев

3. инж. Ирина Минкова

4. инж. Надя Добрева

Преподаватели по биология

1. Светлана Занкова

2. Диана Добрева

3. Милена Стоянова

Преподаватели по химия

1. Веселин Веселинов

2. Геновева Пенева

Преподаватели по физика

1. Христо Червенски

2. Стоянка Димитрова

Преподаватели по история

1. Екатерина Колева

2. Милена Маринова

3. Нина Дойнова

Преподаватели по география

1. Екатерина Колева

2. Милена Маринова

3. Веселин Керемедчиев

Преподаватели по немски език

1. Радостина Рахчева

Преподаватели по руски език

1. Даниела Куманова

Преподаватели по философски цикъл

1. Теодор Тодоров

Преподаватели по изобразително изкуство

1. Стоянка Димитрова

Преподаватели по технологии и предприемачество

1. Иваничка Миланова

Преподаватели по физическо възпитание и спорт

1. Георги Димитров

2. Милена Стоянова

3. Стоян Петров

Музика

1. Теменужка Иванова

Училищен психолог

1. Таня Кидакова

Покана за дарения

Актуално

Още новини