Учители в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“

Веселин Керемедчиев Преподавател по география

Румяна Григорова Преподавател по Математика

Милена Стоянова Преподавател по физическо възпитание и спорт

Радостина Рахчева Преподавател по немски език

инж. Христо Терзиев Преподавател по информационни технологии

Олга Събева Преподавател по английски език

Веселин Веселинов Преподавател по химия

Елена Ачева Преподавател по български език и литература

Светлана Занкова Пом.-директор по УД. Преподавател по биология

Геновева Пенева Преподавател по химия

Мариана Николова Преподавател по математика и информатика

Дияна Добрева Преподавател по биология

Георги Димитров Преподавател по физическо възпитание и спорт

Величка Маркова Преподавател по информатика

Теодор Тодоров Преподавател по философски цикъл

Антоанета Костадинова Преподавател по български език и литература

Екатерина Колева Преподавател по география и история

Кремена Стоянова Преподавател по английски език

Светла Възелова Преподавател по български език и литература

Христо Червенски Преподавател по физика и астрономия

Турхан Сюлейманов Преподавател по Информатика

Доротея Райкова Преподавател по английски език

Таня Кидакова Училищен психолог

Ирена Димитрова Преподавател по български език и литература

Станислав Петров Преподавател по английски език

Стоянка Димитрова Преподавател по физика

Даниела Куманова Преподавател по Руски език

инж. Надя Добрева Преподавател по информационни технологии

Емилия Станкова Преподавател по Математика

Лена Петкова Преподавател по английски език

Калина Иванова Преподавател по английски език

Красимир Стоянов Преподавател по български език и литература

Стоян Петров Преподавател по физическо възпитание и спорт

инж. Ирина Минкова Преподавател по информационни технологии

Незиха Арабаджиева Преподавател по математика

Учители

Преподаватели по български език и литература

1. Светла Възелова

2. Антоанета Костадинова

3. Елена Ачева

4. Ирена Димитрова

5. Красимир Стоянов

Преподаватели по английски език

1. Лена Петкова

2. Доротея Райкова

3. Олга Събева

4. Кремена Стоянова

5. Калина Иванова

6. Станислав Петров

 7. Даниела Узунова

Преподаватели по математика

1. Емилия Станкова

2. Румяна Григорова

3. Мариана Николова

4. Незиха Арабаджиева

5. Снежина Огнянова

Преподаватели по информатика

1. Величка Маркова

2. Мариана Николова

3. Турхан Сюлейманов

Преподаватели по информационни технологии

1. Нели Стоянова

2. инж. Христо Терзиев

3. инж. Ирина Минкова

4. инж. Надя Добрева

Преподаватели по биология

1. Светлана Занкова

2. Диана Добрева

3. Милена Стоянова

Преподаватели по химия

1. Веселин Веселинов

2. Геновева Пенева

Преподаватели по физика

1. Христо Червенски

2. Стоянка Димитрова

Преподаватели по история

1. Екатерина Колева

2. Милена Маринова

3. Нина Дойнова

Преподаватели по география

1. Екатерина Колева

2. Милена Маринова

3. Веселин Керемедчиев

Преподаватели по немски език

1. Радостина Рахчева

Преподаватели по руски език

1. Даниела Куманова

Преподаватели по философски цикъл

1. Теодор Тодоров

Преподаватели по изобразително изкуство

1. Стоянка Димитрова

Преподаватели по технологии и предприемачество

1. Иваничка Миланова

Преподаватели по физическо възпитание и спорт

1. Георги Димитров

2. Милена Стоянова

3. Стоян Петров

Музика

1. Теменужка Иванова

Училищен психолог

1. Таня Кидакова

Покана за дарения

Актуално

Още новини