Протокол за резултатите на учениците, които областната комисия не предлага за допускане до Националния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика

ППМГ Разград