Контролни и класни работи

5А клас
Септември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
17-21.09          
24-28.09   ЧП БЕЛ   ИСТОРИЯ
Октомври
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
1-5   АЕ ГИ    
8-12 МАТЕМАТИКА   БЕЛ    
15-19          
22-26     БЕЛ    
29-02.11   МАТЕМАТИКА      
Ноември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
5-9   ЧП      
12-16     БЕЛ    
19-23       БЕЛ  
26-30   АЕ ГИ    
Декември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
3-7   ЧП БЕЛ    
10-14     ИСТОРИЯ    
17-21 МАТЕМАТИКА        
Януари
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
2-4          
7-11         БЕЛ кл.р
14-18   МАТ.кл.р.     БЕЛ
21-25   АЕ   ИСТОРИЯ  
28-01.02          
           
6А клас
Септември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
17-21.09       ЧП  
24-28.09     ИСТОРИЯ БЕЛ вх. Литература вх.
Октомври
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
1-5 МАТЕМАТИКА АЕ-входно      
8-12 ГИ        
15-19     ЧП   БЕЛ
22-26          
29-02.11          
Ноември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
5-9 МАТЕМАТИКА        
12-16         БЕЛ
19-23       АЕ  
26-30 ГИ   ЧП БЕЛ  
Декември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
3-7   АЕ       
10-14 МАТ. кл.р.        
17-21     БЕЛ кл.р.    
Януари
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
2-4          
7-11     ИСТОРИЯ    
14-18 МАТЕМАТИКА     АЕ  
21-25          
28-01.02          
           
8А клас
Септември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
17-21.09         АЕ вх.
24-28.09     МАТ. вх.    
Октомври
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
1-5   Литература вх     БЕЛ вх.
8-12   АЕ      
15-19     МАТЕМАТИКА    
22-26 АЕ        
29-02.11          
Ноември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
5-9       АЕ  
12-16          
19-23     АЕ    
26-30 МАТЕМ.        
Декември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
3-7     АЕ    
10-14 Философия        
17-21 МАТЕМ.кл.р   АЕ кл.р.    
Януари
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
2-4          
7-11   БЕЛ кл.р. АЕ    
14-18          
21-25 АЕ        
28-01.02          
           
8Б клас
Септември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
17-21.09         АЕ вх.
24-28.09       МАТЕМ.вх.  
Октомври
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
1-5   Литература вх. БЕЛ вх.    
8-12       МАТЕМ. АЕ
15-19          
22-26          
29-02.11          
Ноември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
5-9          
12-16         АЕ
19-23       МАТЕМ.  
26-30          
Декември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
3-7 АЕ кл.р.        
10-14     Философия   Матем.кл.р
17-21          
Януари
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
2-4          
7-11   БЕЛ кл.р.      
14-18         АЕ
21-25       МАТЕМ.  
28-01.02          
           
8В клас
Септември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
17-21.09         АЕ вх.
24-28.09   МАТЕМ.      
Октомври
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
1-5 Литература вх.   БЕЛ вх.    
8-12          
15-19          
22-26 МАТЕМ.        
29-02.11          
Ноември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
5-9          
12-16     АЕ    
19-23     МАТЕМ.    
26-30         АЕ
Декември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
3-7          
10-14       Философия  
17-21 МАТЕМ.кл.р.     АЕ кл.р.  
Януари
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
2-4          
7-11 БЕЛ кл.р.        
14-18         АЕ
21-25          
28-01.02          
           
8Г клас
Септември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
17-21.09          
24-28.09   МАТЕМ.      
Октомври
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
1-5     БЕЛ вх. Литература вх.  
8-12   АЕ      
15-19 МАТЕМ.       АЕ
22-26          
29-02.11 АЕ        
Ноември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
5-9         АЕ
12-16          
19-23   АЕ      
26-30 МАТЕМ.        
Декември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
3-7          
10-14   АЕ Философия    
17-21 Матем. кл.р.   АЕ кл.р.    
Януари
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
2-4          
7-11       БЕЛ кл.р.  
14-18         АЕ
21-25          
28-01.02          
           
9А клас
Септември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
17-21.09          
24-28.09     ИСТОРИЯ БЕЛ  
Октомври
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
1-5 МАТЕМ. БЗО БЕЛ ГИ  
8-12     ХИМИЯ ФИЗИКА  
15-19     БЕЛ    
22-26   АЕ      
29-02.11          
Ноември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
5-9 МАТЕМ.        
12-16     ХИМИЯ ФИЗИКА  
19-23       БЕЛ  
26-30          
Декември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
3-7       БЕЛ кл.р.  
10-14 Матем. кл.р.     ГИ  
17-21   АЕ кл.р. ХИМИЯ    
Януари
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
2-4         БЗО
7-11   Философия     РЕ/НЕ кл.р.
14-18 МАТЕМ.     БЕЛ  
21-25 ИСТОРИЯ        
28-01.02          
           
9Б клас
Септември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
17-21.09          
24-28.09   БЕЛ ИСТОРИЯ МАТЕМ.  
Октомври
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
1-5 БЗО БЕЛ   ГИ  
8-12     ХИМИЯ    
15-19   БЕЛ   ФИЗИКА  
22-26         АЕ
29-02.11          
Ноември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
5-9          
12-16     ХИМИЯ   МАТЕМ.
19-23   БЕЛ      
26-30          
Декември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
3-7       ГИ ФИЗИКА
10-14       Матем.кл.р АЕ кл.р
17-21   БЕЛ кл.р. ХИМИЯ    
Януари
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
2-4         БЗО
7-11     РЕ/НЕ кл.р.    
14-18 БЕЛ     ФИЗИКА  
21-25 ИСТОРИЯ        
28-01.02 Философия        
           
9В клас
Септември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
17-21.09         БЗО вх.
24-28.09     ИСТОРИЯ   МАТЕМ.
Октомври
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
1-5 БЕЛ вх.   ЛИТЕРАТУРА вх. ГИ  
8-12 АЕ   ХИМИЯ ФИЗИКА  
15-19         БЗО
22-26          
29-02.11          
Ноември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
5-9 АЕ        
12-16   МАТЕМ. ХИМИЯ    
19-23       ФИЗИКА БИОЛОГИЯ
26-30         АЕ
Декември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
3-7       ГИ  
10-14   МАТ.кл.р.   АЕ кл.р.
17-21     ХИМИЯ    
Януари
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
2-4          
7-11   РЕ/НЕ кл.р. Философия    
14-18 АЕ   БЕЛ кл.р. ФИЗИКА  
21-25 ИСТОРИЯ        
28-01.02          
           
9Г клас
Септември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
17-21.09         АЕ вх.
24-28.09   ХИМИЯ ИСТОРИЯ БЗО вх. МАТЕМ.
Октомври
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
1-5 Литература вх.   БЕЛ вх. ГИ ФИЗИКА
8-12          
15-19     ХИМИЯ    
22-26          
29-02.11          
Ноември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
5-9 АЕ        
12-16   МАТЕМ.      
19-23         ФИЗИКА
26-30     ХИМИЯ    
Декември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
3-7 АЕ     ГИ  
10-14 МАТЕМ.кл.     АЕ кл.р.
17-21          
Януари
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
2-4          
7-11 АЕ   РЕ/НЕ кл.р.    
14-18 БЕЛ кл.р.       Философия
21-25 ИСТОРИЯ        
28-01.02          
           
10А клас
Септември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
17-21.09          
24-28.09   ИСТОРИЯ ГИ    
Октомври
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
1-5 МАТЕМ.   БЗО вх.   БЕЛ вх.
8-12 РЕ       ФИЗИКА
15-19     ИЕ    
22-26   АЕ      
29-02.11          
Ноември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
5-9 МАТЕМ.       БЕЛ
12-16   ИСТОРИЯ      
19-23         ФИЗИКА
26-30          
Декември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
3-7 Етика и право     ХИМИЯ  
10-14 МАТ.кл.р.     БЕЛ кл.р.
17-21 РЕ кл.р. АЕ кл.р.      
Януари
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
2-4          
7-11   ИЕ кл.р. ХИМИЯ  
14-18 МАТЕМ.       БЕЛ
21-25   ИСТОРИЯ     ФИЗИКА
28-01.02          
           
10Б клас
Септември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
17-21.09          
24-28.09   МАТЕМ. вх. ИСТОРИЯ РЕ  
Октомври
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
1-5   БЕЛ вх. ГИ   БЗО
8-12     АЕ ХИМИЯ  
15-19   ФИЗИКА МАТЕМ.    
22-26       ИЕ  
29-02.11          
Ноември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
5-9   БЕЛ АЕ    
12-16     ИСТОРИЯ    
19-23   ФИЗИКА      
26-30   МАТЕМ.   Етика и право  
Декември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
3-7     ГИ ХИМИЯ  
10-14 БЕЛ кл.р. РЕ/ИЕ кл.р.  
17-21 МАТЕМ. Кл.р. АЕ кл.р.  
Януари
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
2-4         БЗО
7-11     МАТЕМ.   АЕ
14-18   БЕЛ ИСТОРИЯ    
21-25   ФИЗИКА   ХИМИЯ  
28-01.02          
           
10В клас
Септември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
17-21.09         ХИМИЯ
24-28.09   ИСТОРИЯ БЗО НЕ  
Октомври
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
1-5 МАТЕМ.   ГИ БЕЛ  
8-12     АЕ РЕ  
15-19 ХИМИЯ     ФИЗИКА  
22-26   БЗО      
29-02.11     БЕЛ    
Ноември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
5-9 МАТЕМ.   АЕ    
12-16 ХИМИЯ ИСТОРИЯ      
19-23   БЗО   БЕЛ  
26-30 ЕТИКА   ГИ    
Декември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
3-7 ХИМИЯ   БЕЛ кл.р.  
10-14 МАТ. Кл.р. РЕ/НЕ кл.р.  
17-21 АЕ кл.р. ФИЗИКА  
Януари
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
2-4          
7-11     АЕ   ХИМИЯ
14-18 МАТЕМ. ИСТОРИЯ      
21-25   ФИЗИКА   БЕЛ  
28-01.02          
           
10Г клас
Септември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
17-21.09         АЕ вх.
24-28.09   ФИЗИКА НЕ ИСТОРИЯ  
Октомври
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
1-5 МАТЕМ. Вх. БЕЛ ГИ БЗО  
8-12   ХИМИЯ      
15-19     АЕ    
22-26 МАТЕМ.   ИЕ    
29-02.11   БЕЛ      
Ноември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
5-9 ЕТИКА        
12-16       ИСТОРИЯ  
19-23   БЕЛ      
26-30   ФИЗИКА ГИ    
Декември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
3-7       ХИМИЯ МАТ. Кл.р.
10-14   НЕкл.р/ИЕкл.р.   АЕ кл.р.
17-21   БЕЛ кл.р.  
Януари
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
2-4          
7-11         АЕ 
14-18   ХИМИЯ   ИСТОРИЯ  
21-25   МАТЕМ.   БЕЛ  
28-01.02          
           
11А клас
Септември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
17-21.09          
24-28.09   ИСТОРИЯ АЕ вх.   МАТЕМ.
Октомври
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
1-5 БИОЛОГИЯ ГИ   БЕЛ  
8-12   ХИМИЯ   ФИЗИКА  
15-19         АЕ
22-26          
29-02.11 ИЕ        
Ноември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
5-9   МАТЕМ.   БЕЛ  
12-16       ФИЗИКА  
19-23   ХИМИЯ     АЕ
26-30 Философия     ИСТОРИЯ  
Декември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
3-7          
10-14 МАТ. кл.р ФИЗИКА  
17-21 ИЕ кл.р. АЕ кл.р.    
Януари
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
2-4          
7-11   ХИМИЯ     АЕ
14-18   МАТЕМ.   БЕЛ  
21-25   ГИ   ИСТОРИЯ  
28-01.02          
           
11Б клас
Септември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
17-21.09          
24-28.09   ИСТОРИЯ   МАТ.вх. НЕ
Октомври
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
1-5 БЗО   БЕЛ ХИМИЯ  
8-12 АЕ вх.   РЕ    
15-19       МАТЕМ. ФИЗИКА
22-26          
29-02.11 АЕ         
Ноември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
5-9 БЕЛ ХИМИЯ      
12-16         ФИЗИКА
19-23 Философия     МАТЕМ.  
26-30 АЕ ИСТОРИЯ      
Декември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
3-7   ХИМИЯ МАТЕМ.    
10-14 БЕЛ кл.р.     РЕ/НЕ кл.р.
17-21     АЕ кл.р. ФИЗИКА
Януари
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
2-4          
7-11     МАТ. кл.р.  
14-18 БЕЛ ИСТОРИЯ      
21-25   ГИ   АЕ  
28-01.02          
           
11В клас
Септември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
17-21.09          
24-28.09   ИСТОРИЯ     РЕ/НЕ
Октомври
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
1-5 ГИ БЕЛ МАТ.вх.    
8-12 ХИМИЯ   АЕ вх. БЗО  
15-19     ФИЗИКА    
22-26          
29-02.11          
Ноември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
5-9   БЕЛ АЕ     
12-16 БЗО   МАТЕМ.    
19-23     ХИМИЯ Философия  
26-30     ФИЗИКА   ИСТОРИЯ
Декември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
3-7   БЕЛ кл.р. ФИЗИКА    
10-14     АЕ   РЕ/НЕ кл.р.
17-21   МАТ. кл.р.    
Януари
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
2-4          
7-11     ХИМИЯ БЗО  
14-18   БЕЛ     ИСТОРИЯ
21-25 ГИ   МАТЕМ.    
28-01.02          
           
11Г клас
Септември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
17-21.09          
24-28.09     ФИЗИКА НЕ ИСТОРИЯ
Октомври
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
1-5 БЕЛ МАТ.вх. БЗО вх. ХИМИЯ  
8-12 АЕ вх.   РЕ    
15-19          
22-26          
29-02.11     АЕ    
Ноември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
5-9 БЕЛ ХИМИЯ      
12-16   МАТЕМ.      
19-23   Философия ФИЗИКА    
26-30     АЕ   ИСТОРИЯ
Декември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
3-7 БЕЛ кл.р. ХИМИЯ      
10-14       ГИ РЕ/НЕ кл.р.
17-21   МАТ. кл.р. АЕ кл.р.    
Януари
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
2-4          
7-11          
14-18   БЕЛ     ИСТОРИЯ
21-25   МАТЕМ.      
28-01.02     АЕ    
           
12А клас
Септември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
17-21.09         МАТ. вх.
24-28.09   АЕ вх. БЕЛ ЗИП ИСТОРИЯ НЕ
Октомври
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
1-5       БЕЛ ГИ
8-12 ФИЗИКА   РЕ    
15-19   АЕ   ИСТОРИЯ  
22-26          
29-02.11          
Ноември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
5-9 ФИЗИКА   БЕЛ ЗИП    
12-16   АЕ     МАТЕМ.
19-23       БЕЛ  
26-30 Свят и личност   РЕ кл.р.    
Декември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
3-7 ФИЗИКА       НЕ кл.р.
10-14       МАТЕМ.кл.р.
17-21   АЕ кл.р. БЕЛ ЗИПкл.р.    
Януари
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
2-4          
7-11       БЕЛ кл.р.  
14-18 МАТЕМ.     ИСТОРИЯ  
21-25 МАТЕМ.       ГИ
28-01.02   АЕ      
           
12Б клас
Септември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
17-21.09          
24-28.09     ИСТОРИЯ БЕЛ ЗИП НЕ
Октомври
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
1-5 МАТ. вх.   БЕЛ ЗП ГИ  
8-12 АЕ       РЕ
15-19     МАТЕМ. ИСТОРИЯ  
22-26         ФИЗИКА
29-02.11 БЕЛ АЕ      
Ноември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
5-9          
12-16         МАТЕМ.
19-23   БЕЛ ЗИП кл.р.    
26-30   Свят и личност     ФИЗИКА
Декември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
3-7   БЕЛ ЗП кл.р.   РЕ/НЕ кл.р.
10-14 МАТЕМ. АЕ кл.р.    
17-21          
Януари
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
2-4          
7-11   АЕ     МАТЕМ. кл.р.
14-18     ИСТОРИЯ БЕЛ  
21-25       ГИ ФИЗИКА
28-01.02          
           
12В клас
Септември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
17-21.09          
24-28.09   ИСТОРИЯ БЕЛ ЗИП БЗО вх. НЕ
Октомври
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
1-5 БЕЛ ЗП МАТЕМ. вх. ХИМИЯ ГИ АЕ вх.
8-12     ФИЗИКА   РЕ
15-19       ИСТОРИЯ  
22-26     БЕЛ    
29-02.11 ХИМИЯ МАТЕМ.      
Ноември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
5-9          
12-16 ХИМИЯ БЗО      
19-23     ФИЗИКА   РЕ кл.р.
26-30 Свят и личност   БЕЛ ЗИПкл.р.    
Декември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
3-7 ХИМИЯ БЕЛ ЗПкл.р.    
10-14 НЕ кл.р. МАТЕМ.кл.р.    
17-21     ФИЗИКА   РЕ
Януари
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
2-4          
7-11          
14-18 ХИМИЯ     ИСТОРИЯ  
21-25   МАТЕМ.   ГИ  
28-01.02 БЕЛ        
           
12Г клас
Септември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
17-21.09          
24-28.09   ИСТОРИЯ БЕЛ ЗИП   ГИ
Октомври
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
1-5 НЕ МАТ.вх. БЕЛ ЗП АЕ ФИЗИКА
8-12 РЕ        
15-19   ИСТОРИЯ      
22-26     БЕЛ    
29-02.11   МАТЕМ.      
Ноември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
5-9   АЕ      
12-16          
19-23         ФИЗИКА
26-30 Свят и личност   БЕЛ ЗИП кл.р.    
Декември
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
3-7 БЕЛ ЗПкл.р. МАТ.кл.р.   ГИ
10-14 РЕ/НЕ кл.р. АЕ кл.р.    
17-21          
Януари
дати понеделник вторник сряда четвъртък петък
2-4          
7-11   АЕ     ФИЗИКА ЗИП
14-18   ИСТОРИЯ      
21-25   МАТЕМ. БЕЛ    
28-01.02          

Покана за дарения

Актуално

Класиране – Коледно математическо състезание 2018

Резултати от Коледното математическо състезание, което [ ... ]

КласиранияОще...

Коледно математическо състезание - 2018   11 клас [ ... ]

КласиранияОще...

Коледно математическо състезание - 2018   10 клас [ ... ]

КласиранияОще...

Коледно математическо състезание - 2018   9 клас [ ... ]

КласиранияОще...

Коледно математическо състезание - 2018   8 клас [ ... ]

КласиранияОще...

Коледно математическо състезание - 2018   7 клас [ ... ]

КласиранияОще...

Коледно математическо състезание - 2018   6 клас [ ... ]

КласиранияОще...

Коледно математическо състезание - 2018   5 клас [ ... ]

КласиранияОще...

Коледно математическо състезание - 2018   4 клас [ ... ]

КласиранияОще...

Коледно математическо състезание - 2018   3 клас [ ... ]

КласиранияОще...

Коледно математическо състезание - 2018   2 клас [ ... ]

КласиранияОще...

Коледно математическо състезание - 2018   1 клас [ ... ]

КласиранияОще...
Навръх студентския празник 450 математици решаваха задачи

Коледното математическо състезание започна с меден училищен [ ... ]

В медиитеОще...
450 деца решаваха задачи в Коледно математическо състезание

На 8 декември ППМГ "Акад. Н. Обрешков" бе домакин на Коледното [ ... ]

Олимпиади и състезанияОще...
„Екип 7“: RadiNa D’Amore в ППМГ

RadiNa D’Amore, дизайнер: Обичаш рисуване, компютри и социални [ ... ]

В медиитеОще...
RadiNa D’Amore гостува на ППМГ

Младата художничка от Разград Радина Василева отправи предизвикателство [ ... ]

НовиниОще...
Терамаркет в училище

Обособени са кътове за отдих, разговори и контакти.

НовиниОще...
Часът на горчивата истина

За своя 30-годишен „стаж” като наркозависима разказа [ ... ]

НовиниОще...
Елис Ерханова спечели с есето си „Ако бях полицай”

10 прекрасни есета на наши ученици бяха удостоени с грамоти, [ ... ]

НовиниОще...
Първо издание на състезание, посветено на Деня на народните будители

Браво на малките математици, които смело се включиха в [ ... ]

КласиранияОще...
Нашият Суни е първи във фотографски конкурс на Област Разград

Сюлейман Узун от географската паралелка Хг клас спечели [ ... ]

НовиниОще...
Прием в пети клас за учебната 2019/2020 година

ППМГ „Акад.Н.Обрешков“ – Разград ще приеме за учебната [ ... ]

Прием 5 класОще...
Електронен дневник на ППМГ

ВХОД В ДНЕВНИКА

=> Към електронния дневник на ППМГ <=

ПРОФИЛИРАНА [ ... ]

е-ДневникОще...
График за провеждане на родителски срещи в ППМГ „Акад.Н.Обрешков“

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ НА 7.11.2018Г.

ОТ [ ... ]

Родителски срещиОще...
Още новини