Списък на учебниците за учебната 2019-2020

ППМГ

Учебници за 5. Клас

Предмет Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език Т.Ангелова и колектив „Просвета плюс“
2 Литература Албена Хранова и колектив „Просвета 1945“
3 Английски език Hello „Просвета 1945“
4 Математика Илия Костов и колектив „САНПРО“
5 Инф. технологии А.Ангелов и колектив „Просвета плюс“
6 История и цивилизации Т.Леков и колектив „Просвета 1945“
7 География и икономика Ст.Дерменджиева и колектив „Просвета 1945“
8 Човек и природа В.Иванов и колектив „Просвета 1945“
9 Музика В.Сотирова и колектив „Просвета 1945“
10 Изобр. Изкуство П.Цанев и колектив „Просвета 1945“
11 Технологии и предприемачество Л.Витанов и колектив „Просвета 1945“

*Забележка: Учебниците се осигуряват от училището и ще бъдат раздадени в началото на учебната година.

Учебници за 6. клас

Предмет Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език М.Георгиева и колектив „Анубис“
2 Литература М.Герджикова и колектив „Булвест 2000“
3 Английски език Blaze 6 Express Publishing
4 Математика Илия Костов и колектив „САНПРО“
5 Инф. технологии А.Ангелов и колектив „Просвета плюс“
6 История и цивилизации Пл.Павлов и колектив „Просвета 1945“
7 География и икономика Ст.Дерменджиева и колектив „Просвета 1945“
8 Човек и природа М.Гайдарова и колектив „Просвета 1945“
9 Музика В.Сотирова и колектив „Просвета 1945“
10 Изобр. Изкуство П.Цанев и колектив „Просвета 1945“
11 Технологии и предприемачество Л.Витанов и колектив „Просвета 1945“

*Забележка: Учебниците се осигуряват от училището и ще бъдат раздадени в началото на учебната година.

Учебници за 7. клас

Предмет Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език Т.Ангелова и колектив „Просвета плюс“
2 Литература В.Михайлова и колектив „Просвета плюс“
3 Английски език Live Beat“ 7 Pearson
4 Математика Илия Костов и колектив „САНПРО“
5 Инф. технологии А.Ангелов и колектив „Просвета плюс“
6 История и цивилизации Р.Гаврилова и колектив „Просвета 1945“
7 География и икономика Ст.Дерменджиева и колектив „Просвета 1945“
8 Биология и здравно образование М.Кабасанова и колектив „Просвета 1945“
9 Физика и астрономия Д.Мърваков и колектив „Просвета 1945“
10 Химия и опазване на околната среда Л.Боянова и колектив „Просвета плюс“
11 Музика В.Сотирова и колектив „Просвета 1945“
12 Изобр. Изкуство П.Цанев и колектив „Просвета 1945“
13 Технологии и предприемачество Л.Витанов и колектив „Просвета 1945“

*Забележка: Учебниците се осигуряват от училището и ще бъдат раздадени в началото на учебната година.

Учебници за 8. клас

Предмет Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език – 8 клас Ангел Петров и колектив „Булвест 2000“
2 Литература – 8 клас Илияна Кръстева   и колектив „Булвест 2000“
3 Английски език LegacyА1, А2, В1.1 Express Publishing
4 Математика – 8 клас Кирил Банков и колектив „Просвета 1945
5 Информатика – 8 клас Кр.Манев и колектив „Изкуства“
6 Философия – 8 клас Евелина Варджийска „Просвета 1945
7 Инф. Технологии – 8 клас Елиза Стефанова и колектив „Просвета 1945
8 Музика – 8 клас В.Сотирова и колектив „Просвета 1945“
9 Изобр. изкуство – 8 клас П.Цанев и колектив „Просвета 1945“

Учебници за 9. клас

Предмет Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език – 9 клас Ангел Петров и колектив „Булвест 2000“
2 Литература – 9 клас Албена Хранова и колектив „Просвета 1945“
3 Английски език Legacy B1 – part 1 Express Publishing
4 Руски език „Привет“ – Радкова, Деянова „Просвета 1945“
5 Немски език Magnet Smart   A1-Band 1 Klet
6

Математика-9кл.   - за 9а, 9б

Математика -9 кл.   - за 9в, 9г

Иван Тонов и колектив

Кирил Банков и колектив

„Регалия 6“

„Просвета 1945“

7 Инф. Технологии – 9клас Н. Николова и колектив „Просвета 1945
8 Философия – 9 клас Евелина Варджийска и колектив „Просвета 1945
9 История и цивилизации за 8. клас Б.Гаврилов и колектив „Просвета 1945
10 История и цивилизации за 9. клас Михаил Груев и колектив „Просвета 1945
11 География и икономика за 8. и 9. клас

Ст.Дерменджиева и колектив

„Просвета 1945
12 Биология и здравно образование – 8 клас Р.Бостанджиев и колектив „Просвета 1945
13 Биология и здравно образование – 9 клас М.Маркова и колектив „Просвета 1945
14 Физика и астрономия – 9клас Максим Максимов и колектив „Булвест 2000“
15 Химия и опазване на околната среда – 8 клас Ст.Манев и колектив „Просвета 1945
16 Химия и опазване на околната среда – 9 клас Д.Ташева и колектив „Просвета 1945
17 Музика – 9 клас В.Сотирова и колектив „Просвета 1945“
18 Изобр. изкуство – 9 клас П.Цанев и колектив „Просвета 1945“

Учебници за 10. клас

Предмет Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език – 10 клас Ангел Петров и колектив „Булвест 2000“
2 Литература – 10 клас Б.Биолчев и колектив „Клет България“
3 Английски език Legacy B1 – part 1,2 Express Publishing
4 Руски език „Привет“ – Радкова, Деянова „Просвета 1945“
5 Немски език Magnet Smart   A1-Band 2 Klet
6

Математика – 10кл. - за 10а, 10б

Математика - 10кл. - за 10в, 10г

Иван Тонов и колектив

Кирил Банков и колектив

„Регалия 6“

„Просвета 1945“

7 Инф. Технологии – 10 клас Н.Николова и колектив „Просвета 1945“
8 Философия – 10 клас Евелина Варджийска и колектив „Просвета 1945
9 История и цивилизации – 10 клас Пл.Павлов и колектив „Просвета 1945
10 География и икономика – 10 клас

Ст.Дерменджиева и колектив

„Просвета 1945
11 Биология и здравно образование – 10клас Вл.Овчаров и колектив „Булвест 2000“
12 Физика и астрономия – 10клас Хр.Попов и колектив „Булвест 2000“
13 Химия и опазване на околната среда – 10 кл. Л.Боянова и колектив „Просвета 1945“
14 Музика – 10 клас Л.Пейчева и колектив „Просвета 1945“
15 Изобр. изкуство – 10кл. П.Цанев и колектив „Просвета 1945“

 

*Забележка: Учебниците ще бъдат закупени с колективна заявка в началото на учебната година.

Учебници за 11. клас

Предмет Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език – 11 клас Т.Ангелова и колектив „Просвета София“ АД
2 Литература – 11 клас М.Герджикова и колектив „Булвест 2000“
3 Христоматия по литература – 11/12 клас   „Дамян Яков“
4 Английски език Upstream B2+ Express Publishing
5 Руски език „Я знаю на отлично русский язык для 11 классов“ Klett
6 Немски език Direkt zwei -11.Klasse PONS
7 Испански език Nuevo Espanol en Marcha Basico Esgel
8

Математика- 11кл.   - 11а, 11б – ПП

Математика - 11в, 11г – ЗП

Ст. Додунеков и колектив

Ст. Додунеков и колектив

„Регалия 6“

„Регалия 6“

9 Философия И.Колев и колектив „Анубис“
10 История и цивилизация – 10 клас ЗП и ПП Г.Марков и колектив „Просвета София“ АД
11 География и икономика – 10 клас Н.Димов „Просвета София“ АД
12 Биология и здравно образование – 10 клас - ПП

Само за 11.в

П.Попов и колектив

„Просвета София“ АД

13 Биология и здравно образование – 10 клас - ЗП

За 11.а, 11.б, 11г

О.Димитров и колектив

„Булвест 2000“
14 Физика и астрономия -   10 клас - ЗП Хр.Попов и колектив

„Просвета София“ АД

15 Химия и опазване на околната среда – 10 клас -ПП

Само за 11.в

Г.Нейков и колектив

„Булвест 2000“

16 Химия и опазване на околната среда -10 клас - ЗП

За 11.а, 11.б, 11г

Митка Павлова и колектив

„Педагог 6“

 

Учебници за 12. клас

Предмет Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език – 12клас - ЗП Т.Ангелова и колектив

„Просвета София“ АД

2 Литература – 12 кл. – ЗП и ПП Ил.Кръстева и колектив

„Булвест 2000“

3 Христоматия по литература – 11/12 клас   „Дамян Яков“
4 Английски език Solutions – Advanсed2nd edition Oxford
5 Руски език „Я знаю на отлично русский язык для 12 классов“ Klett
6 Немски език Direkt zwei -12.Klasse PONS
7 Испански език Nuevoven 2 Edelsa
8

Математика – 12а, 12б – ПП

Математика – 12в, 12г – ЗП

Т.Витанов и колектив

Т.Витанов и колектив

„Анубис“

„Анубис“

9 Свят и личност М.Грекова и колектив „Просвета София“
10 История и цивилизация – 11 клас В.Гюзелев и колектив „Просвета София“ АД
11 География и икономика -10 клас

Само за 12.г

Нено Димов и колектив

„Просвета София“ АД

12 География и икономика – 10 клас

За 12.а, 12.б, 12в

Р.Пенин и колектив

„Булвест 2000“

13 Биология и здравно образование – 11 клас - ПП

Само за 12.в

Вл.Овчаров и колектив

„Гея либрис“

14 Физика и астрономия – 10 клас Хр.Попов и колектив „Просвета София“ АД
15 Химия и опазване на околната среда – 11 клас - ПП

Само за 12.в

Г.Близнаков и колектив

„Просвета София“ АД

ППМГ Разград

Покана за дарения

 

ППМГ Разград

Актуално

Абитуриентски бал на Випуск 2020

(СНИМКИ) Абитуриентски бал на Випуск 2020 ==>>

НовиниОще...
Връчване на дипломите на Випуск 2020

(СНИМКИ) Връчване на дипломите на Випуск 2020 ==>>

НовиниОще...
Вестник „Екип 7“: ППМГ обра наградите в три емблематични ученически надпревари

Алея на първенците

За пореден път ученици от ППМГ „Академик [ ... ]

В медиитеОще...
Прием 2020/2021 в ППМГ

Прием за учебната 2020/2021 година в ППМГ „Академик Никола [ ... ]

ПриемОще...
Допълнение към регламента за прием в пети клас

Допълнение към регламента за прием в пети клас САМО за учебната [ ... ]

Прием 5 класОще...
Виртуален 24 май в ППМГ

ВИРТУАЛЕН 24 МАЙ в Профилирана природоматематическа [ ... ]

НовиниОще...
ППМГ с най-много класирани на национални олимпиади в Разградска област

Трети сме в България по история и цивилизация, четвърти [ ... ]

КласиранияОще...
Държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в ППМГ - Разград

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНА [ ... ]

Прием 8 класОще...

СЪОБЩЕНИЕ ОТ 5 МАЙ 2020 Г. ОТНОСНО

ПРИЕМА В ПЕТИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА [ ... ]

Прием 5 класОще...
ФОТОКОМЕНТАТОР – ОНЛАЙН вестник в ППМГ – БРОЙ 7, 2020 г.

Издават клуб „Фотография и журналистика“ и клуб „Динамичен [ ... ]

Електронен вестникОще...
48-и патронен празник на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“

Концерт по случай 48-ия патронен празник на ППМГ, връчване [ ... ]

НовиниОще...
Небивал успех на първата ВИКТОРИНА

Госпожа Емилия Станкова и нейният клуб „Математическа [ ... ]

НовиниОще...
Пети и десети клас „издърпаха“ конкуренцията

И ръководството на ППМГ участва в хвърлянето на медицинска [ ... ]

СпортОще...
Още новини