еДневник | ППМГ Разград

ТЪРСЕНЕ В ДНЕВНИКА

Клас:
Паралелка:
Уникален ученически номер:
 

Изберете класа, паралелката и въведете уникалния ученически номер.

Уникалният ученически номер се образува от НОМЕРА на ученика в клас, тире и ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ цифри от ЕГН-то му: например 1-25 или 20-10.


Към сайта на ППМГ

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАДЕМИК НИКОЛА ОБРЕШКОВ“

Разград 7200, бул. „Княз Борис“, № 62

e-mail: pmgrz@abv.bg


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ ДНЕВНИК

В ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – гр. Разград работи Електронен дневник, който представлява електронно копие на училищния дневник. Предоставяме на вашето внимание описание на системата и възможностите, чрез които можете да получавате информация.

Описание Електронен дневник ПМГ

Уеб базираният училищен електронен дневник има за цел да обезпечи въвеждането по всяко време и от всяко място на информация за присъствието, поведението и оценките на учениците от предварително регистрирани и оторизирани със съответните потребителски права учители.

Как работи системата Електронен дневник ПМГ

Електронният дневник разполага с удобен дизайн и лесна навигация.

Интерфейс Електронен дневник ПМГ

Уеб базирания дневник съдържа информация за всеки ученик в ППМГ "Акад. Никола Обрешков" - гр. Разград.

Интерфейс Електронен дневник ПМГ

Търсенето в електронния дневник се осъществява по следния начин:

Интерфейс Електронен дневник ПМГ Интерфейс Електронен дневник ПМГ Интерфейс Електронен дневник ПМГ

Уважаеми родители,

Следете живота в училище, постоянно и своевременно се информирайте за резултатите и постиженията от труда на Вашето дете. Тук Вие имате достъп до електронния бележник само на своето дете. В него се съдържа цялата информация за оценките, забележките и отсъствията на ученика, както и съобщения и мнения на учителите /лично за Вашето дете/. Системата ще Ви информира и за графика на родителски срещи.